Kolejka gondolowa, wodne place zabaw i 100 zł miesięcznie dla niepełnosprawnych dzieci. Oto program wyborczy Michała Zaleskiego [PUNKT PO PUNKCIE]

Box2 Wiadomości
fot. strona facebookowa Komitetu Michała Zaleskiego

Dzisiaj w Młynach Toruńskich komitet wyborczy wyborców Michała Zaleskiego przedstawił swój program wyborczy na kadencję 2018-2023. Poniżej w pigułce przedstawiamy najważniejsze postulaty.

1. W nowej kadencji samorządu skupimy się na osobach młodych, na stworzeniu im takich warunków rozwoju osobistego i zawodowego, by właśnie w Toruniu chcieli szukać szansy na ciekawe i satysfakcjonujące życie.

2. W ciągu najbliższych pięciu lat podwoimy liczbę konsultacji społecznych, organizowanych co roku w naszym mieście. Wydłużymy czas ich trwania i stworzymy nowe kanały dotarcia do tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w spotkaniach osiedlowych. Jedną z najważniejszych form udziału mieszkańców w bezpośrednim decydowaniu o rozwoju miasta nadal pozostanie budżet partycypacyjny.

3. Dlatego zobowiązuję się, że do końca nowej kadencji miasto zrealizuje projekty poddane pod głosowanie w ostatnich edycjach budżetów partycypacyjnych, które zyskały największą liczbę głosów, lecz nie zostały wybrane z powodu wykorzystania puli dostępnych środków.

4. Opracujemy i przedstawimy programy rozwoju osiedli oparte przede wszystkim na potencjale inicjatyw lokalnych. Stworzymy sieć Lokalnych Miejsc Spotkań, wykorzystującą lub tworzącą nowe osiedlowe ośrodki kultury i biblioteki. Wdrożymy system mikrograntów służących ich modernizacji i informatyzacji.

5. Opieką i wsparciem otoczymy osoby starsze i niepełnosprawne. Zapewnimy rocznie co najmniej trzy i pół tysiąca godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Rozpoczniemy realizację programu teleopieki, pozwalającego monitorować stan zdrowia osób starszych przebywających w swoich domach.

6. Wprowadzimy Kartę Rencisty i Osoby Niepełnosprawnej, na wzór funkcjonującej już z powodzeniem Toruńskiej Karty Seniora, której celem będzie zwiększenie udziału posiadaczy tej karty w życiu miasta, w tym ułatwienie dostępu do dóbr kultury, turystyki i rekreacji. Renciści uzyskają zniżki na zakup okresowych biletów komunikacji publicznej.

7. Wprowadzimy zmiany w zapewnianym przez miasto transporcie osób niepełnosprawnych, m.in. zwiększając liczbę pojazdów, wydłużając godziny jego funkcjonowania i dostosowując sposób zamawiania busów do rzeczywistych potrzeb pasażerów.

8. W ciągu najbliższych pięciu lat zbudujemy w Toruniu dwa nowe baseny rehabilitacyjne przy szkołach, a na zakończenie kadencji miejskie obiekty publiczne będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

9. Wprowadzimy miejski dodatek dla dzieci z niepełnosprawnościami, początkowo w wysokości 100 złotych miesięcznie.

10. Do końca przyszłego roku rozbudujemy Specjalistyczny Szpital Miejski przy ul. Batorego. Uruchomimy tam i w pełni wyposażymy nowe sale dla oddziałów: udarowego i neurologicznego oraz stworzymy nowy oddział przeszczepu szpiku.

11. Każdego roku przeznaczymy 2 mln złotych na kontynuację programów badań profilaktycznych i szczepień.

12. Będziemy rozwijać warunki do uprawiania sportu. Do końca sierpnia 2020 r. przebudujemy basen przy ul. Bażyńskich. W nowej kadencji zmodernizujemy stadion miejski przy ul. Bema, a w przypadku dalszych sukcesów w rozgrywkach centralnych, przygotujemy budowę zupełnie nowego obiektu dla naszej drużyny piłkarskiej. Na rozwój sportu szkolnego zamierzamy wydawać corocznie nie mniej niż 4 mln złotych.

13. W nowej kadencji samorządu liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach zwiększy się co najmniej o kolejny tysiąc. Zbudujemy nowy żłobek po lewej stronie Wisły. Do końca 2019 r. wydamy 3 miliony złotych na program bonów żłobkowych dla matek podejmujących pracę po okresie bezrobocia.

14. Zbudujemy dwie nowe szkoły podstawowe: na tzw. Osiedlu JAR i po lewej stronie Wisły, a do końca 2021 r. wyremontujemy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 na Starówce. Każdego roku przeznaczać będziemy 2 mln złotych na dodatkowe wyposażenie dydaktyczne w szkołach, a do końca kadencji każda toruńska szkoła podstawowa będzie wyposażona w szafki, w których najmłodsi uczniowie będą mogli zostawiać podręczniki czy pomoce naukowe.

15. Będziemy kontynuować remonty przedszkoli i szkół, przeznaczając na to po 5 mln złotych rocznie, a także zakończymy trwającą z powodzeniem od 15 lat modernizację przyszkolnych boisk i placów rekreacyjnych.

16. Z myślą o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży uruchomimy program „Komunikator Zaufania”, zapewniający anonimową konsultację z psychologiem za pomocą „chatu”.

17. Ustanowimy program stypendialny zachęcający młodzież do nauki w szkołach branżowych. Placówki te nadal będą dostosowywane do wyzwań nowoczesnej gospodarki, poprzez rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie najbardziej poszukiwanych zawodów i wyposażenie sprzętowe. Podwoimy liczbę godzin zajęć dodatkowych w szkołach z zakresu informatyki i programowania.

18. Toruńskie szkoły wyższe mogą liczyć na wsparcie, podobne do tego, z jakiego korzysta np. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w tworzeniu Centrum Konserwacji Zabytków i rozwoju kierunków technicznych. Wspólnie z UMK przystąpimy do realizacji programu kariery dwutorowej, który sprawi, że właśnie do Torunia przyjeżdżać będą na studia młodzi sportowcy z całej Polski. To m.in. dla nich, ale i dla mieszkańców sąsiednich osiedli, będziemy wspierać rozbudowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

19. By zapewnić torunianom szanse na rozwój zawodowy będziemy nadal wzmacniać toruńskie przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Stworzymy SpaceLab – inkubator technologiczny oraz zaplecze do testowania nowoczesnych technologii. Powołamy fundusz wspierający we wczesnych fazach rozwoju firmy chcące wdrażać innowacyjne pomysły i technologie.

20. Korzystając z własnych doświadczeń zorganizujemy platformę wspólnych zakupów energii dla toruńskich przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dostarczając niezbędnych rozwiązań informatycznych i prawnych.

21. W nowej kadencji wprowadzimy pilotażowy program wynajmu mieszkań dla wykwalifikowanych pracowników w szczególnie poszukiwanych branżach, którzy chcieliby podjąć pracę w naszym mieście.

22. Toruń będzie zielonym miastem, stawiającym na ekologiczne rozwiązania i dbającym o każdy skrawek zieleni. Naszym celem jest, aby za pięć lat każdy mieszkaniec Torunia mógł spacerem dotrzeć w ciągu najdalej kilku-kilkunastu minut do najbliższego terenu zieleni. Do końca kadencji wszystkie zwarte tereny zieleni, parki i skwery nabiorą nowego blasku.

23. Po Parku Miejskim i Parku Tysiąclecia, zagospodarujemy tereny Rudelki i Parku Glazja. Na terenie obejmującym Jordanki i skwer przy Muzeum Etnograficznym powstanie Zielona Brama Starówki, nowy kompleks zieleni, a zrewitalizowany Kaszownik i Bulwar Filadelfijski stworzą zupełnie nowe warunki do wypoczynku i rekreacji, podobnie jak kilkunastohektarowy teren na tzw. osiedlu JAR, ze stawem, plażą, placem zabaw i siłownią na wolnym powietrzu.

24. Wrócimy do pomysłu budowy kolejki gondolowej łączącej oba brzegi Wisły.

26. Zbudujemy wodne place zabaw na toruńskich osiedlach. Powstaną kolejne baseny letnie. Zachęcimy szkoły do tworzenia przyszkolnych ogródków warzywnych, promujących zdrowe odżywianie.

27. Rozwijane i modernizowane tereny zieleni będą łączone ciągami dla pieszych oraz drogami rowerowymi. Sieć istniejących i powstających dróg rowerowych zostanie spięta w jeden spójny system. Nowa droga rowerowa powstanie także na mostach – Józefa Piłsudskiego i kolejowym.

28. Każdego roku przeznaczymy 2,5 mln złotych na likwidację pieców węglowych w mieszkaniach. Będziemy instalować stacje kontroli jakości powietrza w toruńskich szkołach. Na obiektach użyteczności publicznej będziemy instalować ogniwa fotowoltaiczne.

29. Elementem poprawy jakości powietrza będzie rozwój ekologicznego transportu. Zobowiązuję się, że do końca nowej kadencji samorządu co najmniej jedną trzecią autobusów miejskich stanowić będą pojazdy nisko- i zeroemisyjne.

30. Do końca 2021 r. powstanie nowa linia tramwajowa, łącząca osiedle JAR ze wschodnią i z zachodnią częścią miasta. Do końca nowej kadencji po szynach jeździć będzie 30 nowoczesnych tramwajów – ponad połowa wszystkich wyjeżdżających na trasy składów.

31. Rozszerzymy system informacji pasażerskiej o przystanki autobusowe. Będziemy stawiać nowoczesne wiaty, wykorzystujące energię z baterii słonecznych i oferujące darmowy dostęp do internetu.

32. Zapewnimy modernizację i przebudowę średnicowej linii kolejowej, wraz z modernizacją dworców Toruń Miasto i Toruń Wschodni.

33. W ciągu roku dokończymy rozbudowę Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz zgodnie z listem intencyjnym podpisanym z rządem polskim i Fundacją „Tumult” dążyć będziemy do wybudowania w Toruniu Centrum Camerimage, jako ostatniego etapu zagospodarowania Jordanek.

34. Gwarantujemy, że w ciągu pięciu lat na renowację zabytków miasto przeznaczy co najmniej 80 mln złotych. Zaproponujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie wsparcia remontów obiektów wpisanych do rejestru oraz ewidencji zabytków. Zakończymy budowę Muzeum Twierdzy Toruń i doprowadzimy do powstania centrum edukacyjnego upamiętniającego Generał Elżbietę Zawacką.

35. Zapewniamy, że w nowej kadencji samorządu wszystkie miejskie ulice, przy których stoją domy mieszkalne będą mieć utwardzoną nawierzchnię.

36. Zbudujemy kolejny odcinek Trasy Średnicowej Prezydenta Władysława Raczkiewicza, od Szosy Chełmińskiej do Szosy Okrężnej oraz pierwszy odcinek Trasy Wschodniej od mostu gen. Elżbiety Zawackiej. Przebudujemy ulicę Olsztyńską do granic miasta i ul. Włocławską od Łódzkiej do pętli autobusowej.

37. Na toruńskich osiedlach powstaną 4 tysiące nowych miejsc parkingowych, zbudujemy cztery parkingi Park&Ride oraz wielopoziomowy parking przy Szpitalu Miejskim.

38. Do końca kadencji zakończymy prace koncepcyjne i rozpoczniemy prace projektowe dot. nowego mostu przez Wisłę położonego na zachodzie miasta.

39. Będziemy rozwijać miejskie budownictwo mieszkaniowe. Przez pięć kolejnych lat w Toruniu powstanie 600 mieszkań komunalnych, socjalnych i na wynajem w ramach TBS, a dodatkowo, przy udziale miasta, 300 kolejnych w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”.

– To są konkrety. To jest nasz pomysł na rozwój Torunia. Wspomniane projekty stanowią tylko część naszych propozycji. Chcemy o nich mówić szczegółowo w trakcie trzech spotkań programowych, które planujemy najbliższym czasie, oraz podczas spotkań w poszczególnych częściach miasta – mówił podczas konwencji prezydent Torunia Michał Zaleski.

Jak oceniacie propozycje komitetu Michała Zaleskiego? Czekamy na Wasze komentarze.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *