Kolejne zmiany w budżecie. Toruń będzie emitować obligacje

Box2 Wiadomości
Fot. Pixabay

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Torunia radni przyjęli uchwały, zmieniające budżet miasta na 2020 r. i tym samym zmieniające także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2050 r. Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia oszczędności w wydatkach inwestycyjnych i bieżących w łącznej wysokości niemal 12 mln zł.

Zmiany przedstawiła Anna Pietrzak, dyrektor Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego w Urzędzie Miasta Torunia. Dotyczą one przede wszystkim:

  1. Wprowadzenia oszczędności w wydatkach inwestycyjnych w wysokości 4,8 mln zł.
  2. Wprowadzenia oszczędności w wydatkach bieżących w wysokości 7 mln zł. Oszczędności wynikają m.in. ze zmniejszonych odsetek od kredytów w wysokości 2,6 mln zł oraz niezrealizowania wszystkich zadań z zakresu kultury, sportu i promocji, co związane było z aktualną sytuacją epidemiczną. Chodzi m.in. o zmniejszenie dotacji na organizację festiwalu Camerimage w wysokości 150 tys. zł.
  3. Zwiększenia dochodów, wynikającego głównie ze sprzedaży nieruchomości, o 5,5 mln zł.
  4. Zmniejszenia dochodów, wynikającego głównie ze zmniejszenia sprzedaży biletów MZK, o kolejne 1,2 mln zł.

Rada Miasta Torunia zdecydowała także na sfinansowanie kolejnego samochodu służbowego dla KMP Toruń z oszczędności, wypracowanych w ramach rozbudowy monitoringu. Ten punkt wzbudził gorącą dyskusję wśród radnych. Zastanawiali się oni m.in., czy nowy samochód będzie wykorzystywany do pacyfikacji pokojowych demonstracji w mieście.

Ostatecznym efektem wprowadzonych zmian ma być zmniejszenie deficytu w budżecie miasta Torunia o 10 mln zł. O taką kwotę zmniejszą się tym samym potrzeby kredytowe miasta. Ostatecznie deficyt wyniesienie 91 mln zł i aby go pokryć, radni podjęli decyzję o wyemitowaniu obligacji.

W sensie ekonomicznym decyzja o wyemitowaniu obligacji jest niemal tożsama z kredytem- wyjaśnia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta.

Emisja obligacji ma zostać spłacona w 2029 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *