Kolejowy Toruń. Jakie kolejowe inwestycje czekają nas w mieście?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Modernizacja torowiska między stacjami Toruń Miasto i Toruń Wschodni wraz z tymi dworcami, odnowa mostu kolejowego i Garbatego Mostka – to tylko niektóre projekty kolejowe, jakie będą realizowane w naszym mieście w najbliższych latach.

Jeśli zestawimy obok siebie inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową w mieście, te drugie w Toruniu wypadają blado. Gdyby nie miasto, być może dalej przyjezdnych straszyłby dworzec Toruń Główny. Nie powstałby też węzeł przesiadkowy na pl. 18 Stycznia przy Dworcu Miasto.

W najbliższych latach PKP ma bardziej się zaangażować w inwestycje w toruńską infrastrukturę kolejową. W lipcu 2018 r. kolejarze podpisali porozumienie z władzami Torunia w sprawie remontu odcinka linii kolejowej nr 353 między Toruniem Głównym a Wschodnim. Niebawem po tym miał zostać rozpisany przetarg na przygotowanie dokumentacji.

Kiedy się to stanie?

– Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej na roboty budowlane „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II” planowane jest na przełomie stycznia – lutego 2019 r. – informuje Magdalena Stremplewska, p.o. rzecznika prasowego prezydenta Torunia.

Przewidziano także: budowę drugiego toru pod pl. Pokoju Toruńskiego, skomunikowanie ul. Sowińskiego z dworcem Toruń Miasto przejściem podziemnym, przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej/podmiejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ul. Żółkiewskiego i Skłodowskiej-Curie. “Miasto finansować będzie dokumentację zakresu drogowego (w tym droga rowerowa przez most) oraz węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej” – czytamy w uzasadnieniu uchwały budżetowej na 2019 r.

W planach jest też modernizacja mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego. Zakres prac został już wstępnie określony. Ma objąć m.in. wymianę nawierzchni kolejowej, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, remont podpór, przyczółków i łożysk.

Miasto zajmie się budową kładki pieszo-rowerowej na przeprawie. Ma też sfinansować iluminację konstrukcji i doświetlić ciągi pieszo-rowerowe.

A co z dworcami Toruń Miasto i Toruń Wschodni? W tym roku PKP ma zlecić opracowanie dokumentacji projektowej dla obu obiektów. Więcej o tym pisaliśmy pod koniec grudnia ub.r.

W planach jest modernizacja dworcowej infrastruktury służącej obsłudze pasażerów: peronów i przejść podziemnych z infrastrukturą towarzyszącą (wiaty, mała architektura). Mają ona być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (windy). Pojawić ma się także na dworcach dynamiczna informacja pasażerska o ruchu pociągów.

W minionych latach wiele mówiło się w Toruniu o nowych przystankach kolejowych. Jeden z nich był planowany w okolicach Garbatego Mostka, czyli pomiędzy stacjami Toruń Miasto i Toruń Wschodni. Już zapadła jednak decyzja, że takiego przystanku kolejowego tam nie będzie.

– Po wykonanej przez PLK analizie w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażerów” zrezygnowano z budowy przystanku w tej realizacji ze względu na bliskie usytuowanie peronów po zmodernizowaniu stacji Toruń Miasto (odległość pomiędzy peronami Toruń Miasto i Toruń Mostek Garbaty wynosiłaby zaledwie około 600 m) – wyjaśnia Stremplewska. – Warto tu dodać, że peron/perony przy Toruń Miasto zostaną wydłużone do pl. Pokoju Toruńskiego, z którego będzie można zejść lub zjechać widną. Stąd modernizacja kładki dla pieszych będzie stanowiła odrębne zadanie realizowane przez miasto.

Powstanie za to na lewobrzeżu przystanek kolejowy Toruń Południe wraz z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Powstanie tam przejście przez tory przy zejściu z pochylni, parking samochodowy i rowerowy, chodniki i przejścia między peronami. W tym roku ma powstać studium wykonalności dla projektu. Realizację przewidziano w latach 2020-2021. Wszystko jednak zależy od tego, czy projekt uzyska zewnętrzną dotację.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *