Konferencja za konferencją. Koniec kampanii wyborczej już blisko…

Box2 Polityka Wiadomości
fot. Pixabay.com

Komitety wyborcze organizują nawet po kilka konferencji dziennie. W bardzo różnych miejscach. Nie wszędzie możemy być osobiście, dlatego prezentujemy materiały pokonferencyjne kandydatów.

Komitet Kukiz’15 zorganizował dziś wyborczy happening związany z jego sztandarowym postulatem wyborczym – przywróceniem portu na Wiśle. Wziął w nim udział… marszałek Piotr Całbecki. Przynajmniej widać go na zdjęciu w otoczeniu kandydatów Kukiz’15.

REKLAMA

Kukiz’15 zorganizował dzisiaj dwie konferencje prasowe. Jedna była poświęcona rozwojowi turystyki w Toruniu, druga wykorzystaniu Wisły. Oto materiały pokonferencyjne z obu spotkań:

Damian Wasilewski: Szanowni Państwo, często mówi się o tym, jak wiele turystów odwiedza Toruń i jak świetnie jesteśmy przygotowani na ich przyjazd. Tymczasem rzeczywistość jest trochę mniej optymistyczna, a skala zaniedbań i braków nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału miasta. Wraz z Panem Arkadiuszem Skoniecznym z Toruńskiego Serwisu Turystycznego przedstawimy braki i zaniedbania, które trzeba zamienić na konkretne działania, by Toruń w pełni wykorzystał swój potencjał turystyczny.

Arkadiusz Skonieczny: Jednym z podstawowych problemów toruńskiej starówki jest brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w jej otoczeniu. O tym problemie wspominano już w 2006 r. w okresowym raporcie UNESCO z 2006 r. Toruń potrzebuje odpowiednio dużych, wielopoziomowych parkingów nadziemnych i podziemnych, które będą w stanie obsłużyć zarówno autokary, jak i samochody osobowe. Można postarać się o ich budowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Arkadiusz Skonieczny: Kolejnym problemem jest brak sensownych i profesjonalnych działań promocyjnych, informacyjnych, zwłaszcza tych, opartych o unikalne wartości Torunia. W raporcie UNESCO z 2006 r. wymieniono, że Toruń nadal jest kierunkiem na tylko jednodniową wycieczkę. Jako problem wskazano niewłaściwą promocję miasta. Brakuje spójnego, dalekosiężnego, profesjonalnego, systematycznego, skutecznego i konsekwentnego systemu i programu promocji Torunia, zarówno miasta jako marki, jak i poszczególnych jego obiektów, miejsc, wydarzeń, dziedzictwa. Działania promocyjne miasta nie obejmują zasad ICOMOS UNESCO dot. interpretacji dziedzictwa, nie opierają się na lokalnym zestawie tożsamościowym, kontekście i wyjątkowości miasta.

Arkadiusz Skonieczny: Niewykorzystany potencjał turystyczny Torunia:

 • brakuje różnego rodzaju tablic albo makiet obiektów nieistniejących (np. barbakany, bramy miejskie, albo rekonstrukcji pozostałości obiektów (np. kościół św. Wawrzyńca, Krzyża)
 • brak realizacji zadań zawartych w obu (2006, 2012) „Strategiach rozwoju turystyki dla Torunia”, gdzie są zwarte cele i sposoby wykorzystania potencjału turystycznego Torunia usystematyzowane w kilka grup priorytetowych
  niewykorzystany potencjał turystyczny Torunia: brak dostępności dla ruchu turystycznego wielu atrakcji, miejsc, obiektów, np. Krzywa Wieża, Dwór Artusa, Most Pauliński, Mauzoleum Anny Wazy, średniowieczne bramy miejskie i mnóstwo innych. W Krzywej Wieży, w Bramie Mostowej miasto urządziło siedziby swoich jednostek, zamiast udostępnić te miejsca i wykorzystać ich atuty jako atrakcje turystyczne.
 • skromna względem potencjału oferta muzealna
 • brak zagospodarowania i promocji pozastaromiejskich obszarów: Kępa Bazarowa + zamek Dybów, Twierdza Toruń, Bydgoskie Przedmieście, Przedmieście św. Katarzyny + Fort św. Jakuba itd. Rozwój turystyki na te dzielnice jak najbardziej przyczyni się do rozwoju turystyki w Toruniu w ogóle, bo im więcej atrakcji i możliwości spędzenia czasu w mieście, tym więcej turystów w Toruniu, tym więcej turystów na starym mieście, a to oznacza jego rozwój i coraz mniej obecnych teraz pustostanów.
 • brak odpowiedniej liczby toalet publicznych na mieście
  beznadziejnie niski standard toalety w Grodzy V (pod mostem Piłsudskiego)
 • brak systemu, bazy informacji o wydarzeniach i imprezach kulturalnych, która podawałaby informację z wielomiesięcznym, rocznym wyprzedzeniem, tak, aby organizatorzy turystyki (biura turystyczne) mogły wykorzystać imprezy kulturalne i włączyć je do wcześniej (najczęściej w rocznym wyprzedzeniem) przygotowywanych i sprzedawanych ofert przyjazdu i pobytu w Toruniu.
 • brak miejskiej karty turystycznej
  brak rzeczowego podejścia do toruńskiego dziedzictwa i jego wykorzystania dobrze świadczą trzy przykłady:
  zlikwidowania Apteki Królewskiej (drugiej najstarszej na świecie)
 • brak miejsko-UMKowskiego Programu Interdyscyplinarnych Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia
 • brak zainteresowania Fortem XI i pamiątkami po Stalagu XXA, brak zainteresowania pozostałymi fortami

W innych miastach tworzy się turystyczne szlaki przemysłowe (np. Bydgoszcz), a w Toruniu burzy zabytki przemysłowe (np. rzeźnia na Jakubskim Przedmieściu). Niszczy się klimat i architekturę XIX-wiecznych Przedmieść Torunia (np. pod budowę Szosy Chełmińskiej, rozbudowę ul. Podgórnej – a przecież jest (była) tu klimatyczna architektura „pruskiego muru”. Do uratowania jest jeszcze klimat pruskiego muru i wyjątkowy charakter/nastrój przedmieścia na ulicy Podgórnej w rejonie cerkwi – ale nikt nie podejmuje żadnych działań, aby wykorzystać ten motyw jako kolejną atrakcję turystyczną Torunia. Praktycznie nie istnieje w Toruniu turystyka kongresowa, biznesowa, mimo możliwości i potencjału miasta. Bo nie ma promocji w tym kierunku. A ten rodzaj turystyki jest najbardziej dochodowy. Rachityczna i zacofana infrastruktura turystyczna w postaci np. parkingów dla autokarów turystycznych. Niewykorzystany potencjał Wisły dla turystyki – słabo akcentowany jest związek Torunia z rzeką nad którą się rozwija.

Damian Wasilewski: Jak widać wiele jest jeszcze do zrobienia. Skala zaniedbań jest rażąca i przez to nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Torunia. Jako przyszli Radni Miasta zadbamy, by to się zmieniło i we współpracy z takimi pasjonatami historii i turystyki Torunia jak Pan Arkadiusz podejmiemy konkretne działania.

Konferencja prasowa Kukiz’15 o Wiśle:

Damian Wasilewski: Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja prasowa będzie poświęcona działaniom Pana Prezydenta Torunia oraz Pana Marszałka ws. budowy portu rzecznego w Toruniu. Dokładnie mówiąc, konferencja będzie o braku działań naszych dwóch włodarzy w tym zakresie.

Beata Jaworska: Szanowni Państwo, postanowiliśmy zadać kilka podstawowych pytań prezydentowi naszego miasta oraz marszałkowi naszego województwa. Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedz od żadnego z nich. Może dla zobrazowania opowiemy o co pytaliśmy i co udało nam się ustalić na własną rękę.

Panu Prezydentowi Zaleskiemu zadaliśmy następujące pytania:

1. Czy władze miasta, na czele z Panem Prezydentem czyniły jakiekolwiek starania, by przeanalizować możliwość wybudowania przy Wiśle portu kontenerowego lub multimodalnego? Chodzi o konkretne działania, nie o wystosowanie apelu do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Według naszej wiedzy, niestety oprócz wspomnianego apelu, nie pojawiły się żadne inne starania w tym kierunku.

2. Czy odbudowę przemysłu rzecznego w Toruniu wpisano jako jeden z celów w Strategii Rozwoju Miasta Torunia?

Wpisano jedynie jako potencjał Torunia w analizie SWOT. Niestety, ale sama budowa portu nie zwróciła większej uwagi władz miasta.

3. Czy czyniono starania o pozyskanie środków, np. z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie ekspertyz dotyczących potencjalnych lokalizacji portu na Wiśle? 

Według naszych ustaleń takich starań nie było.

4. Czy władze miasta Torunia brały udział w I Kongresie Żeglugi Śródlądowej, który odbył się we wrześniu w Opolu? Udział w Kongresie był idealną okazją, by zaznaczyć że Toruń myśli poważnie o żegludze śródlądowej i przemyśle rzecznym. 

Niestety na wspomnianym kongresie nie było nikogo, kto reprezentowałby interesy naszego miasta, a była to idealna okazja do tego, żeby jasno przedstawić nasze stanowisko i zaznaczyć, że jako miasto również myślimy poważnie o odbudowie przemysłu rzecznego.

Natomiast Pana Marszałka Całbeckiego zapytaliśmy o to:

1. Czy władze wojewódzkie, na czele z Panem Marszałkiem, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju naszego regionu, dokonały pełnej analizy w zakresie wyznaczenia potencjalnej lokalizacji na budowę portu kontenerowego lub multimodalnego? Czy zbadano całą linię brzegową Wisły, przebiegającą przez nasze województwo?

Z naszych informacji wynika, że wszelkie ekspertyzy, a na ich podstawie plany dotyczą wyłącznie krótkiego odcinka pomiędzy Solcem Kujawskim, a Bydgoszczą i całkowicie pomijają Toruń. 

2. Ile środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wydano na przeprowadzenie analiz dotyczących wybudowania portu na ww. odcinku Wisły? 

Bardzo chcieliśmy się tego dowiedzieć od władz województwa, ale rozumiemy ich milczenie… Jest to temat bardzo niewygodny.

Ile dodatkowych środków zabezpieczono w budżecie na prowadzenie dalszych prac związanych z budową portu?

Tego też niestety się nie dowiedzieliśmy i również wiemy dlaczego. Mogłoby się okazać, że albo nie zabezpieczono żadnych środków, albo zabezpieczono wyłącznie na port w okolicach Bydgoszczy.

Czy przeznaczenie środków na wykonanie ekspertyz w zakresie ulokowania portu w rejonie Bydgoszczy odbyło się w drodze głosowania Sejmiku Województwa, czy też w drodze decyzji Zarządu Województwa? Jeśli w drodze głosowania to proszę o przesłanie uchwały Sejmiku oraz imiennej listy radnych, którzy głosowali w tej sprawie. 

Niestety nie otrzymaliśmy dokumentów, o które prosiliśmy. Ciekawi jesteśmy, czy radni sejmiku województwa mieli wpływ na przeznaczenie tych środków.

3. Czy przewiduje się przeznaczenie środków na wykonanie ekspertyz w zakresie lokalizacji portu na Wiśle w granicach Torunia? 

Obawiamy się, iż władze województwa nie przewidują takiej ewentualności. Pytanie dlaczego?

4. Czy władze Torunia ubiegały się o przeznaczenie środków na wykonanie takich ekspertyz?

Z informacji jakie udało się nam znaleźć wynika, iż władze Torunia nie ubiegały się o środki finansowe na wykonanie ekspertyz, które byłyby podstawą w dalszej dyskusji na temat najlepszej lokalizacji dla portu w naszym regionie.

5. Czy w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 władze województwa dokonały alokacji środków na rozwój żeglugi śródlądowej i przemysłu rzecznego?

Jeden z kandydatów na Prezydenta Bydgoszczy stwierdził, iż takie środki były zabezpieczone, lecz przesunięto ich alokację, na budowę ścieżek rowerowych. Chodziło o 15 milionów euro. To bardzo wymownie pokazuje jakie są priorytety w naszym województwie.

6. Czy w trakcie I Kongresu Żeglugi Śródlądowej, który odbył się we wrześniu w Opolu, członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść mówił o rozwoju przemysłu rzecznego na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, czy wyłącznie w rejonie Bydgoszczy? Prosimy o przesłanie prezentacji, którą Członek Zarządu zaprezentował podczas Kongresu. 

Niestety prezentacji nie otrzymaliśmy, a z tego co nam wiadomo Pan Sławomir Kopyść wypowiadał się jedynie w kontekście rozwoju przemysłu rzecznego w rejonach Bydgoszczy.

Reasumując, Szanowni Państwo, naszym zdaniem zarówno władze miasta, jak i władze województwa, podeszły do tematu po macoszemu, pomijając całkowicie możliwość powstania portu w innym miejscu niż okolice Bydgoszczy. Uważamy, iż w tak ważnej kwestii jest to absolutnie niedopuszczalne. Mamy na myśli, głównie władze Torunia, które powinny uczynić wszystko co w ich mocy aby Toruń, był brany pod uwagę w tak ważnym projekcie. Dlatego jako mieszkańcy bierzemy sprawy w swoje ręce. Powstał projekt pod nazwą „Port Toruń”. Jako grupa działająca pod tą właśnie nazwą, podjęliśmy już działania zmierzające do tego, aby naprawić, to co zostało zaniechane i aby Toruń jako miasto miał wpływ na program rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz na strategię rozwoju żeglugi śródlądowej.

My Toruń zwołał dziś swoją konferencję prasową o godz. 13.30 w siedzibie sztabu przy ul. Mickiewicza. Kandydaci podsumowali na niej kampanię wyborczą.

Koalicja Obywatelska (Nowoczesna i PO) także podsumowała dzisiaj swoją kampanię wyborczą do rady miasta i sejmiku województwa. Konferencja prasowa odbyła się w pobliżu punktu widokowego na Starówkę.

Komitet wyborczy wyborców Michała Zaleskiego dziś zorganizował dwie konferencje prasowe, na których przedstawił swoje postulaty programowe dotyczące m.in. okręgu nr 1 i 4. Oto relacje na żywo z obu spotkań.

W środę komitet My Toruń przedstawił swoje postulaty wyborcze dotyczące walki ze smogiem. Poniżej prezentujemy materiał pokonferencyjny przesłany przez komitet.

1. Likwidacja 1500 pieców węglowych znajdujących się w mieszkaniach gminnych do końca kadencji.
2. Sukcesywna wymiana floty samochodów miejskich i autobusów na pojazdy niskoemisyjne i elektryczne.  
3. Toruń miastem bez tranzytu. Budowa parkingów buforowych. Bezpłatny transport publiczny dla uczniów
4. Wstrzymamy masowe wycinki drzew. Będziemy sadzić dorodne, produkujące dużo tlenu drzewa
5. Wprowadzimy pilotażowy program instalowania elektrofiltrów, które skutecznie (od 60 do 90%) redukują zanieczyszczenia.   

W Polsce rocznie umiera z powodu złej jakości powietrza ok. 20 tys osób, niestety także w Toruniu gdzie jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia.

Gmina Miasta Toruń stoi dziś przed ważnym wyzwaniem, jakim jest ograniczenie tzw. niskiej emisji pochodzącej z pieców węglowych oraz emisji zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego. Bez oglądania się na Rząd, Sejm i Sejmik do końca przyszłej kadencji zlikwidujemy 1500 gminnych pieców węglowych, które co roku trują nas – mieszkańców.

Już jako klub radnych kilka razy zachęcaliśmy Radę Miasta Torunia do przyjęcia odpowiedniej uchwały, niestety bez powodzenia. Ostatnią próbę podjęliśmy 24 września br., niestety tym razem dostaliśmy odpowiedź od p. Przewodniczącego Rady Miasta że projekt nawet nie trafi pod obrady. Deklarujemy, że po wyborach będzie to jedna z naszych pierwszych uchwał.

Jednocześnie deklarujemy, że zaprzestaniemy budowania dróg tranzytowych przez nasze miasto, które sprowadzają do centrum dodatkowy ruch. System komunikacji miejskiej i rowerowej ma być tak tani i wygodny, że znacząco spadnie liczba podróży odbywanych samochodem. Bez zakazywania i przymuszania kogokolwiek – podróż niskoemisyjna ma się po prostu opłacać!

Tak jak zapowiadaliśmy w ramach naszego pakietu 100dniKOWALSKIEJ stworzymy parkingi buforowe i zapewnimy bezpłatną komunikację publiczną dla uczniów co bardzo szybko ograniczy ilość samochodów w Centrum. Zrobimy to w 100 dni, czyli jeszcze przed końcem sezonu smogowego w Toruniu.

Nie będziemy wycinać masowo drzew a mieszkańcom zrekompensujemy masowe wycinki, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. Będziemy sadzić duże dorodne drzewa, które pochłaniają zanieczyszczenia i produkują dla mieszkańców tlen. Jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co mniej więcej tysiąc siedemset 10-letnich, małych buków. To właśnie duże drzewa tak naprawdę są potrzebne w miastach, a nie ich małe sadzonki.

Chcemy wprowadzić także pilotażowy projekt instalowania elektrofiltrów w przewodach kominowych, które usuwają do 90% zanieczyszczeń. Program elektrofiltrów działa z powodzeniem w kilku gminach na południu kraju m.in. w Sosnowcu i Żywcu. Jest to polski wynalazek, który tanio i szybko może poprawić jakość powietrza.

Z kolei na konferencji prasowej pod hasłem „Sportowy Toruń” swoje sportowe postulaty dla Torunia przedstawili Damian Wasilewski i Dawid Utnicki, kandydaci do rady miasta z komitetu Kukiz’15. Poniżej prezentujemy materiały pokonferencyjne komitetu:

Damian Wasilewski: Szanowni Państwo, zamiast inwestować pieniądze w zakup nic nieznaczących tytułów, pragniemy przedstawić a po wyborach zrealizować koncepcję sportowego Torunia dla mieszkańców, klubów i stowarzyszeń. Opowie o niej nasz kandydat do Rady Miasta: Dawid Utnicki, były sędzia piłkarski, kibic i sportowiec.

Dawid Utnicki: Na przestrzeni ostatnich zabrakło w Toruniu planu na przejrzysty i długofalowy rozwój infrastruktury sportowej i programów miejskich ogólnosportowych. Programów aktywizacji wszystkich grup społecznych do uprawiania sportu i uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Pragniemy zatem przedstawić naszą koncepcję sportu dla Torunia. Pierwszym elementem koncepcji jest program „młody sportowiec”, który zakładałby wypracowanie współpracy pomiędzy nauczycielami wychowania fizycznego a klubami i trenerami sportowymi. Współpracy, która zaowocowałaby w odkrywanie młodych talentów, którzy kierowani byliby do konkretnych klubów sportowych w Toruniu, by dalej rozwijać swoje umiejętności i karierę sportową. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców stworzylibyśmy coroczne targi sportowe oraz biuletyn miejski, w którym byłyby zawarte wszystkie niezbędne informacje o lokalnych klubach, jego trenerach i ofercie sportowej.

By wejść w zupełnie nowy etap proponujemy także zbudowanie trzech silnych fundamentów „Sportowego Torunia”

1. Współpraca
Poprzez budowanie z klubami długofalowych relacji partnerskich i poprzez wspólne opracowanie celów i planów budowy, renowacji obiektów sportowych, jak i aktywizacji mieszkańców Torunia do uprawiania sportu.

2. Ruch miejski
Wyjście do społeczeństwa z programem miejskiej aktywizacji, z wykorzystaniem obiektów sportowych oraz siłowni zewnętrznych przy współpracy z profesjonalnymi trenerami. Może to w szczególności zainteresować seniorów, którzy chętnie korzystają z zewnętrznych obiektów, takich jak siłownie, ale nie zawsze robią to prawidłowo i bezpiecznie dla własnego zdrowia.

3. Toruński olimpijczyk i mistrz świata
Przygotowany we współpracy z klubami sportowymi, trenerami i potencjalnymi sponsorami długofalowy miejski program, dzięki któremu będziemy wspierać najlepszych i perspektywicznych młodych sportowców i trenerów. Chcemy by sportowcy i trenerzy znaleźli w Toruniu swoje miejsce i by to właśnie u nas mogli się rozwijać i osiągać sukcesy na olimpiadach oraz na turniejach europejskich i światowych.

Ponadto proponujemy powrót do pomysłu porzuconego przez władze, czyli znalezienia sponsorów obiektów, tj. Motoarena i Arena Toruń. W zamian za sprzedaż nazwy obiektu, jego utrzymanie spocznie na sponsorze. Jest to praktykowane na całym świecie, w Polsce również.

Ostatni postulatem, o którym chcielibyśmy powiedzieć jest budowa nowego stadionu piłkarskiego dla Elany Toruń i Pomorzanina Toruń oraz innych, mniejszych klubów.

Jesteśmy za budową nowego, a nie odnawianiem obecnego stadionu przy ul. Bema. Biorąc pod uwagę sukcesy Elany Toruń należy się spodziewać, iż drużyna awansuje do I ligi. Problem jednak w tym, że stadion na Bema nie spełnia wymogów PZPN i niestety Elana nie mogłaby na nim grać. Potrzeba m.in. oświetlenia i podgrzewanej murawy. Nikt przez ostatnie kadencje w naszym samorządzie nie pomyślał zawczasu, by zbudować nowy obiekt.

Postulujemy, by poczynić starania na wybudowanie nowego obiektu piłkarskiego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Można to zrobić np. w partnerstwie z galerią handlową. Idea jest taka, by obiekt zarabiał na siebie i by koszty jego utrzymania spadały na partnera prywatnego. Nowy obiekt byłby kompleksem boisk sportowych wraz z budynkami akademii piłkarskich. Szacowana pojemność stadionu wynosiłaby 15-18 tysięcy kibiców. Jedna z potencjalnych lokalizacji: w okolicy oczyszczalni ścieków, przy Szosie Bydgoskiej.

Postulujemy o budowę stadionu na miarę XXI wieku, czyli w formule Stadion 3.0 będący innowacyjnym, zarabiającym na siebie centrum handlowym, kasynem, domem i biurem w jednym. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z fanem, czyli klientem w centrum uwagi i działań.

Więcej o innowacyjnych rozwiązaniach i koncepcji stadionu 3.0 można poczytać na blogu:
https://futblogger.com/stadion-3-0-czyli-jak-przyciagnac-zatrzymac-i-zarobic-na-fanie/

W poniedziałek zaś radny PiS Michał Jakubaszek wraz Wojciechem Świtalski  (kandydat PiS do sejmiku) i Mateuszem Schalauem (kandydat PiS do rady miasta) przedstawili postulaty dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w mieście i propozycje dla Torunia, które mogą być współfinansowane w ramach rządowego programu “Razem bezpieczniej”. Oto materiał przesłany przez kandydatów PiS:

BEZPIECZNY TORUŃ

Propozycje programowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa

1. Modernizacja oświetlenia ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, w tym przejść dla pieszych w okolicach szkół.

2. Karta rowerowa dla dzieci – wdrożenie systemowej edukacji dzieci w zakresie przepisów ruchu drogowego z udziałem szkół, Straży Miejskiej i Policji poprzez wprowadzenie egzaminu na kartę rowerową i egzaminów na terenie miasteczka rowerowego na Skarpie.

3. Instalacja czasomierzy na skrzyżowaniach dla poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa.

4. Wdrożenie cyklicznych kursów samoobrony dla mieszkańców Torunia adresowanych w szczególności do kobiet i seniorów.

5. Kamery mobilne dla Strażników Miejskich rejestrujące przebieg interwencji.

6. Rozwój i modernizacja sieci monitoringu wizyjnego miasta.

7. Wprowadzenie systemowej edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy wraz ze szkoleniami praktycznymi dla młodzieży.

8. Utworzenie motocyklowego pogotowia ratunkowego.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *