Konsultacje Parku Miejskiego na Bydgoskim już dziś! Czy coś się zmieni?

Box2 Historia Wiadomości
Źródło Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Już dziś o godzinie 17.00 w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie rewaloryzacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Warto zapoznać się z projektem i złożyć swoje uwagi.

Park Miejski i jego rewaloryzacja z poprzedniego okresu programowania europejskiego był pierwszym szeroko konsultowanym w Toruniu projektem. Nie wszyscy są dziś zadowoleni z efektów tamtych remontów, w ramach których powstały m. in. miejsca ocienione tzw. “żaglami” i fontanna, których estetykę, jak i funkcjonalność niejednokrotnie kwestionują mieszkańcy w internetowych komentarzach czy na spotkaniach Rady Okręgu. Niemniej jednak park w tych miejscach tętni życiem i przyciąga tłumy. Dziś mieszkańcy mają kolejną szansę, aby wypowiedzieć się co do szczegółów technicznych stworzonego przez miasto projektu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się już dziś o godzinie 17.00 w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej 3. Uwagi można również nadsyłać na adres konsultacje@um.torun.pl do 3 grudnia 2019.

Projekt Uwagi można było również składać na spotkaniu Rady Okręgu Bydgoskie, gdzie mieszkańcy postulowali m. in. kaczkomaty (automaty, które serwują za drobną opłatą zdrowe nasiona dla ptactwa zamiast chleba) czy poprawę bezpieczeństwa od strony ul. Przybyszewskiego i eliminację ruchu samochodowego po alejkach parku w tej części. Na spotkaniu pojawiły się również archiwalne zdjęcia – ławek z dwudziestolecia międzywojennego, które wyglądały inaczej niż ustawione współcześnie.

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap ma kosztować 3 995 000 zł i być realizowana w latach 2019-2022. Środki mają pochodzić z Gminnego Programu Rewitalizacji. Miasto planuje pozyskać na ten cel 2 435 000 zł. W 2020 roku planuje wydać ze środków własnych na ten cel 20 000 zł.

Fot. z archiwum Barbary Balcerowicz

Warto wspomnieć, że i te konsultacje są dość przełomowe, a historia się powtarza. Tym razem w procesie konsultacyjnym pojawiło się istotne novum – wyraźnie zaznaczono tzw. “obszar negocjowalny”. Oznacza to, że już dziś mieszkańcy mają jasność co do tego, co mogą zmienić w prezentowanym projekcie, a czego nie. Dlaczego to ważne! W wielu przypadkach konsultacji społecznych takich, jak np. dotyczących “projektu Bieleckiego” na Winnicy II obszaru negocjowalnego nie określono. Mieszkańcy nie mogli w koncepcji nic zmienić, a mieszkańców Winnicy II w konsekwencji wysiedlono. Dziś co do Parku na Bydgoskim wiemy, że:

“W projekcie nie możemy zmieniać:

  • obszaru objętego projektem – kolejne części parku będą realizowane w późniejszych okresach,
  • zakresu rzeczowego projektu – projekt powinien obejmować zakresem: modernizacje układu komunikacji, modernizacje układu wodnego, doposażenie w obiekty małej architektury, dodatkowe nasadzenia zieleni.

Co możemy zmienić?

Wszystkie elementy w ramach zakresu rzeczowegozgodne z obszarem projektowym:

1) elementy małej architektury,

2) kompozycje dodatkowych nasadzeń,

3) formy modernizacji układów komunikacji oraz układów wodnych.”

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć na tej stronie:
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/nowe-oblicze-parku-na-bydgoskim

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.