Krystyna Zaleska odchodzi na emeryturę. Na sesji dyskusja o stanie szpitala miejskiego

Box1 Wiadomości
Krystyna Zaleska zawsze wspierała męża. Fot. Łukasz Piecyk

Radni podczas dzisiejszej sesji dyskutowali na temat programów naprawczych Specjalistycznego Szpitala Miejskiego i Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Radny Krużewski podkreślał zapisy z pierwszego z nich – rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ma być zagrożeniem dla szpitala miejskiego.

Krystyna Zaleska dyrektorką szpitala miejskiego została w 1994 roku. Urodziła się w 1952 roku i jest równolatką męża, który prezydentem został w 2002 roku. Przez ten okres wielokrotnie ta relacja budziła kontrowersje i była przedmiotem m.in. interpelacji posła Twojego Ruchu Macieja Wydrzyńskiego, który pytał o legalność zatrudnienia żony prezydenta na tym stanowisku i konflikt interesów. Formalnie jednak pracodawcą dyrektora szpitala jest sam szpital, a nie prezydent. Jak mówiła na dzisiejszej sesji, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Izabela Miłoszewska, Krystyna Zaleska złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Na dzisiejszej sesji powołano członków komisji konkursowej, w której skład weszli Jarosław Beszczyński z KWW Michała Zaleskiego, Adrian Mól z PiS oraz Krystyna Żejmo-Wysocka z KO.

A co ciekawego w programie naprawczym? Szpital miejski rok 2018 skończył z 19-milionową stratą. Gmina przekazała na jej pokrycie ponad 5 milionów złotych, 9 pochodziło z funduszy własnych szpitala, a 4 przeznaczono do spłaty w następnych latach. Placówki osiągające straty muszą przedstawiać radnym programy naprawcze. Radny Krużewski pytał o sumę narastającą strat szpitala od 2011 roku, kiedy pierwszy raz odnotował stratę. Jest to około 90 mln, jak odpowiedziała dyrektor Izabela Miłoszewska

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że straty wynikają z rosnących kosztów zatrudnienia personelu i niedoszacowaniu kosztów ze strony NFZ. Metodami, które mają poprawić sytuację ma być m. in. skrócenie czasu pobytu pacjenta na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Neurochirurgii, poprawa wskaźnika wykorzystania łóżek na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, analizy kosztów, stosowanie odpowiednich antybiotykoterapii, jak również zmniejszenie zatrudnienia w administracji szpitala.

Co może stanowić zagrożenie realizacji programu? Oprócz trudności związanych z funkcjonowaniem NFZ wskazano również:

-(…) brak zaangażowania lekarzy w działania naprawcze, roszczenia płacowe personelu i odchodzenie lekarzy z placówki (realne zagrożenie stanowi rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego), centralne decyzje w sprawie wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego oraz trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry.

Ta rozbudowa była szeroko omawiana przez radnego Krużewskiego z Koalicji Obywatelskiej, który na poprzedniej sesji dziwił się, że szpital nadal będzie funkcjonował w 100-letnich murach budynku.

Co jeszcze? Jednym z “najdroższych” świadczeń jest pobyt na intensywnej terapii. W programie naprawczym założono zwiększenie liczby łóżek na Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii. Wiadomo już dziś, że powstanie tu Szpitalny Oddział Ratunkowy, a w programie zapowiadany jest kolejny – Oddział Opieki Długoterminowej. W zakresie struktury organizacyjnej ma zostać powołany zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa.

Co czeka szpital? Zobaczymy. Póki co musi zyskać nowego szefa lub szefową.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *