Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Odznaczenie dla RPD

Corocznie 20 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To ważna okazja, aby skupić uwagę na potrzebach i wyzwaniach, z jakimi dzieci stykają się na co dzień. Z tej okazji w weekend w Toruniu odbyła się gala, w której udział wziął Prezydent Torunia Michał Zaleski.

Obchodzony corocznie 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r. To szczególny dzień poświęcony promowaniu i ochronie praw każdego dziecka na całym świecie. 

W Deklaracji Praw Dziecka zawarto zbiór postulatów, dzięki którym dzieci mają zapewniony dostęp do właściwych warunków życia i rozwoju. Chociaż wiele się zmieniło od ustanowienia tych praw, wciąż pozostają kwestie do rozwiązania. Dzień ten to nie tylko okazja do świętowania, lecz również moment refleksji nad tym, co możemy zrobić, aby zapewnić tym młodym osobom godne życie, ochronę, edukację i możliwość rozwoju, niezależnie od tego, gdzie się urodziły czy jakie mają pochodzenie. To również okazja do okazania solidarności wszystkim dzieciom, których prawa są naruszane. 

Z okazji tego święta, 18 listopada odbyła się gala finałowa Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. We foyer obiektu odbyły się różnorodne warsztaty przygotowane przez Teatr „Baj Pomorski”, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” i Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, w których brali udział najmłodsi. W wydarzeniu udział wziął również Prezydent Torunia Michał Zaleski, który wręczył Mikołajowi Pawlakowi, Rzecznikowi Praw Dziecka, toruńskie odznaczenie.

– To najwyższe wyróżnienie, jakie nadajemy w tym czasie osobom szczególnie zasłużonym dla najważniejszych idei kopernikańskich. Dziś podkreślamy to, że ich częścią jest także ochrona praw dzieci, zapewniana na szczeblu krajowym przez dostojnego gościa Torunia – wyjaśnił prezydent Michał Zaleski.

Warto również przypomnieć, że trwają wybory na nowego Rzecznika Praw Dziecka. Najmocniejszą kandydatką na to stanowisko jest popierana przez sejmową większość Monika Horna-Cieślak.

Młode osoby, którzy zmagają się z problemami, mogą skorzystać z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 – albo z dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. To ważne punkty wsparcia, gdzie można porozmawiać z kimś, kto wysłucha i pomoże w trudnych chwilach. To możliwość, która może okazać się pomocna dla tych, którzy czują się samotni w swoich problemach.