Ład funduszy [FELIETON]

Opinie Wiadomości
Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica | Polska 2050

Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej dobiega końca. Najważniejszym źródłem finansowania rozwoju naszych lokalnych wspólnot był Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na jego realizację otrzymaliśmy 1,9 mld euro.

Wiemy już, że Polska w latach 2021-2027 otrzyma jeszcze więcej środków pomocowych. Niestety zaproponowany przez rząd podział pieniędzy na poszczególne województwa jest dla kujawsko-pomorskiego bardzo niekorzystny. Mamy otrzymać aż o jedną czwartą funduszy mniej niż obecnie.

REKLAMA

Ponadto jedenaście regionów będzie korzystało ze wsparcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia lub Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Do nas tego typu środki nie trafią, co dodatkowo pogarsza naszą sytuację. Z wyliczeń wynika, że alokacja dla kujawsko-pomorskiego, w przeliczeniu na mieszkańca, będzie prawie dwa razy niższa niż dla lidera zestawienia, czyli województwa świętokrzyskiego.

Celem Funduszy Europejskich jest przede wszystkim doprowadzenie do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach. Pieniądze w pierwszej kolejności powinny więc trafiać do województw, powiatów i gmin najsłabiej rozwiniętych. Dlatego musimy domagać się ich sprawiedliwego podziału. Jeżeli dostaniemy mniej pieniędzy niż inne województwa, nasze szanse rozwojowe zmaleją. Stracą na tym przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy i wszyscy mieszkańcy.

Posłowie i senatorowie Zjednoczonej Prawicy z kujawsko-pomorskiego – nie pozwólcie na to! Pokażcie, że potraficie przekonać rząd do zmiany niekorzystnej dla nas decyzji. Jest jeszcze możliwość, by przywrócić sprawiedliwy podział funduszy. Tak, aby zapanował właściwy porządek, nazywany ostatnio ładem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *