Łąki kwietne, gromadzenie wody opadowej, mała retencja. Pomysły miasta na problem suszy

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Michał Zaleski przedstawił aktualne informacje epidemiczne oraz swoje propozycje na rozwiązanie problemu suszy w mieście. Najnowsze dane wskazują, że na chwilę obecną w Toruniu i powiecie toruńskim jest 136 zakażonych osób. Znaczny odsetek zakażonych to osoby, które już wyzdrowiały.

W Toruniu rozdysponowano już wszystkie maseczki. Do mieszkańców trafiło 180 tys. sztuk maseczek.

Od 21 maja rozpoczęto wykonywanie testów w kierunku koronawirusa u członków personelu żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych. Łącznie przebadanych zostanie 930 pracowników, także opiekunowie dzieci z klas I-III. Badania będą wykonywane do 30 maja.

W przypadku wyniku dodatniego natychmiast będą wykonywane testy szczegółowe, czyli genetyczne – informuje prezydent Michał Zaleski.

W żłobkach przygotowano łącznie 137 miejsc dla dzieci. Średnio każdego dnia pojawia się w nich 28 dzieci. Oznacza to, że zaledwie 20 proc. przygotowanych miejsc jest wykorzystywanych. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych średnio dziennie pojawia się ok. 100 dzieci na ponad 500 przygotowanych miejsc. W poniedziałek 25 maja rusza kolejnych 12 przedszkoli i 15 oddziałów przedszkolnych. Od 25 maja w 26 szkołach rozpoczną się także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I-III. Do tej pory rodzice zgłosili ok. 300 dzieci na takie zajęcia. W szkołach zaplanowano także konsultacje dla ósmoklasistów, przygotowujących się do czerwcowych egzaminów. W Toruniu do egzaminu ósmoklasisty przystąpi 1662 dzieci.

Na dzisiejszej konferencji prasowej pojawił się także wątek zieleni miejskiej w kontekście przewidywanej suszy oraz konieczności przywracania równowagi w środowisku wodnym. To zadania długofalowe, które będą skupiać się nie tylko na odbudowie zasobów wód gruntowych, ale także na tworzeniu miejsc rekreacji przy zbiornikach wodnych. Odnosząc się do bieżących działań w sferze zieleni miejskiej, prezydent zapewnił, że koszenie traw i grabienie liści zostanie ograniczone do minimum. Podkreślił także, że trwają przygotowania do stworzenia łąk kwietnych w mieście na powierzchni ok. 4 tys. mkw.

W tym roku chcielibyśmy także wdrożyć pilotażowy program tzw. parków kieszonkowych, ogrodów deszczowych i zielonych fasad budynków. Pierwsze realizacje już w tym roku, kontynuacja w przyszłym roku – mówi prezydent Michał Zaleski.

W chwili obecnej na trzech ciekach wodnych tworzone są zastawki, mające zwiększyć depozyt wody i poprawić uwodnienie sąsiednich gruntów. Miasto planuje także odkrycie fragmentu Strugi Toruńskiej. Celem tego działania jest m.in. zwiększenie objętości retencyjnej zbiornika “Kaszownik” czy stawu przy ul. Poznańskiej. Co jeszcze planuje samorząd? Chociażby ponownie wykorzystywanie (np. do zraszania chodników) wody z basenów miejskich oraz budowę urządzeń hydrotechnicznych w celu magazynowania wód z opadów do ich użytku domowego. Miasto będzie także zachęcać mieszkańców do gromadzenia deszczówki na własnych posesjach.

Szczegółowy pakiet propozycji, związanych z gromadzeniem wody, prezydent Michał Zaleski zaproponuje na najbliższej sesji Rady Miasta. W chwili obecnej trwa szacowanie kosztów i analizowanie możliwości budżetowych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *