Liczba zachorowań będzie wzrastać. Resort edukacji ma przygotowany plan B

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk (ilustracyjne)

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski ostrzegł w poniedziałek, że liczba zachorowań będzie wzrastać i w związku z tym musimy być przygotowani na wydłużenie okresu utrudnień, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dariusz Piontkowski zapewnia, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jest przygotowane na wydłużenie przerwy od zajęć dydaktycznych.

Wszystkie placówki oświatowe zostały zamknięte do 25 marca. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostały zawieszone, ale nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Nie funkcjonują także żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i uczelnie wyższe. Wyjątkiem są podmioty lecznicze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Prawdopodobnie ten dwutygodniowy termin przerwy w nauce, tej standardowej, którą dotąd znaliśmy, zostanie wydłużony. Minister Zdrowia wczoraj przypominał, że szczyt zachorowań będzie za tydzień lub za dwa tygodnie, więc wydaje się oczywiste, że absurdem byłoby otwieranie szkół w tym okresie. To jest kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie mówiące o tym, że wydłużamy okres zamknięcia placówek – mówi Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej.

Resort edukacji ma przygotowany plan B na wypadek wydłużenia okresu zamknięcia szkół. To m.in. z tego względu nauczyciele i uczniowie zachęcani są do podjęcia pracy zdalnej, która miałaby odbywać się za pośrednictwem mediów elektronicznych przy wykorzystaniu maili, platform edukacyjnych, stron internetowych szkół i e-dzienników. Do zdalnego nauczania będzie można wykorzystywać także nowoczesne formy komunikacji, jak chociażby komunikatory. Pozwalają one tworzyć grupy, udostępniać filmy video czy przekazywać materiały edukacyjne.

Ewentualne przedłużenie przerwy od tradycyjnych zajęć w szkołach będzie uzgodnione z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Najprawdopodobniej przerwa wydłuży się aż do świąt wielkanocnych. Zawieszenie zajęć do 14 kwietnia, jak wynika z prognoz resortu edukacji, nie spowoduje jednak zmiany terminów egzaminów. Zgodnie z aktualnym kalendarzem szkolnym, egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony w dniach 21-23 kwietnia, a matury w dniach 4-22 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia także, że jeśli zostanie wprowadzone nauczanie zdalne, to nie trzeba będzie także przedłużać roku szkolnego.

Pamiętajmy jednak, że w specustawie znalazły się zapisy dające ministrowi edukacji prawo do przeorganizowania roku szkolnego. Ewentualne przesunięcie egzaminów wiązałoby się także z koniecznością przesunięcia terminów rekrutacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *