Mała retencja w Toruniu. Mieszkańcy złożyli 54 wnioski

Box2 Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski dla UMT

Pilotażowy program promowania małej retencji w mieście ruszył w lipcu. Mieszkańcy mogli składać wnioski o dofinansowanie na realizację zadań, polegających na gromadzeniu i ponownym wykorzystaniu wód opadowych. Gmina miasta Toruń zagospodarowała w budżecie 400 tys. zł na to przedsięwzięcie. 

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych poprzez gromadzenie i ponownie wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Miasto w ramach programu będzie dofinansowywać inwestycje, związane z małą retencją. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na zakup i instalację naziemnych i podziemnych zbiorników, gromadzących wody opadowe lub na remont istniejącej instalacji.

Dofinansowanie obejmuje maks. 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Do 3 sierpnia złożono 54 wnioski na łączną kwotę 700 tys. zł. Na realizację programu przeznaczono w 2020 r. 400 tys. zł. W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna wniosków. Jeżeli okaże się, że pula środków nie zostanie wykorzystana, to 20 sierpnia zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *