Mała retencja w Toruniu. Mieszkańcy złożyli 54 wnioski

Box2 Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski dla UMT

Pilotażowy program promowania małej retencji w mieście ruszył w lipcu. Mieszkańcy mogli składać wnioski o dofinansowanie na realizację zadań, polegających na gromadzeniu i ponownym wykorzystaniu wód opadowych. Gmina miasta Toruń zagospodarowała w budżecie 400 tys. zł na to przedsięwzięcie. 

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych poprzez gromadzenie i ponownie wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Miasto w ramach programu będzie dofinansowywać inwestycje, związane z małą retencją. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na zakup i instalację naziemnych i podziemnych zbiorników, gromadzących wody opadowe lub na remont istniejącej instalacji.

Dofinansowanie obejmuje maks. 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Do 3 sierpnia złożono 54 wnioski na łączną kwotę 700 tys. zł. Na realizację programu przeznaczono w 2020 r. 400 tys. zł. W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna wniosków. Jeżeli okaże się, że pula środków nie zostanie wykorzystana, to 20 sierpnia zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *