Marszałkowie rozmawiali o funduszach europejskich

Box2 Wiadomości
fot. Sławomir Kowalski

Wczoraj w Toruniu odbył się Konwent Marszałków Województw RP. Tematem rozmów były fundusze europejskie dla Polski w perspektywie 2021-2027 oraz stan przygotowań do wdrażania polityki spójności.

Przedstawiciele wszystkich 16 województw zebrali się w Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej. W imieniu miasta gości powitał wiceprezydent Paweł Gulewski. Obrady prowadził marszałek Piotr Całbecki. Województwo kujawsko-pomorskie, które w czerwcu tego roku objęło prezydencję w konwencie, wystąpiło w roli gospodarza i koordynatora prac.

Poprzez łącza internetowe w obradach brali udział wiceminister Waldemar Buda i wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Christopher Todd z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, a także Gelu Calacean z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania mówiono między innymi o o regionalnych funduszach rozwoju i finansowych instrumentach zwrotnych w procesie zarządzania rozwojem województwa, o współdziałaniu samorządów województwa kujawsko-pomorskiego przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, a także o dotychczasowych działaniach na rzecz promocji Szlaku Świętego Jakuba w naszym regionie.

Przyjęto dwa stanowiska: w sprawie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece medycznej i bezpieczeństwie pacjenta oraz w sprawie postulowanego przez samorządy województw rządowego wsparcia wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Wcześniej, w trybie obiegowym, przyjęto m.in. stanowiska w sprawie finansowania ze środków europejskich 2021-2027 regionalnych inwestycji kolejowych oraz przedsięwzięć proekologicznych, w tym w dziedzinie gospodarki niskoemisyjnej.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *