Marszałkowski pakiet antykryzysowy działa już od roku. Co zrobiono?

Box2 Wiadomości Województwo box
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Minął już rok działania marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Program przeciwdziałania pandemii Covid-19 i łagodzenia jej skutków w sferze gospodarczej i społecznej stanowił w tym czasie realne wsparcie dla służby zdrowia czy przedsiębiorców. Jak wyglądało wsparcie w ciągu ostatniego roku?

Środki wykorzystywane w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego pochodzą Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– Cieszę się, że dzięki dobrej  współpracy z Komisją Europejską udało nam się w krótkim czasie uruchomić instrumenty i mechanizmy, które pozwoliły uniknąć zapaści w wielu dziedzinach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu w ubiegłym roku stanu epidemii przewodniczył codziennym spotkaniom sztabu antykryzysowego w Urzędzie Marszałkowskim.

W ramach pakietu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu powstał nowy, dedykowany intensywnej terapii oddział. W regionie znajdują się 163 łóżka respiratorowe, a łącznie jest ich 1 569, z czego 300 w grudziądzkim szpitalu, który pełni funkcję szpitala koordynującego.

Na zakupy i inwestycje medyczne Urząd Marszałkowski przeznaczył łącznie 130 mln zł. Na wsparcie mogły liczyć wszystkie szpitale w regionie. W ramach pakietu zakupiono 138 respiratorów, 11 ambulansów, 40 defibrylatorów, 3 mln rękawic jednorazowych, 650 tys. masek, 250 tys. fartuchów jednorazowych, 18 tys. testów przesiewowych dla personelu przychodni i szpitali, 1 tys. testów kasetkowych dla podopiecznych Caritasu, i 4 nowe systemy do oznaczania koronawirusa dla laboratoriów.

Ponadto, medycy mogą liczyć na wsparcie wytchnieniowe. W jego ramach udzielono już 4,5 tys. noclegów ponad 1,7 tys. osobom.

Warto pamiętać również o uruchomieniu Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły, stanowiącej wsparcie dla uczniów w dobie zdalnego nauczania. W ramach e-Szkoły odbyło się ponad 1,3 tys. lekcji, a zajęcia prowadzone są do tej pory. Transmisje odbywały się nawet w wakacje.

Najwięcej środków z marszałkowskiego pakietu antykryzysowego zostało przeznaczonych na segment gospodarczy. To aż 675 mln zł, czyli 75 proc. całości. Mokrogranty inwestycyjne na łączną kwotę 66 mln zł przyznano prawie 2 tys. firm. Jeśli chodzi o granty do kapitału obrotowego, było to 45,7 mln zł dla łącznie 1 281 podmiotów. Podpisano 119 umów z przedsiębiorcami, dotyczących pożyczek płynnościowych.

Szczególnym wsparciem objęto branże gastronomiczną i fitness. Przedsiębiorcy z tych sektorów mogli liczyć na dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 3 tys. zł miesięcznie na pracownika i od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie jednego lub dwóch stanowisk pracy. Do tej pory podpisano 450 umów i wypłacono 4,6 mln zł.

Marszałkowski pakiet antykryzysowy pomógł także instytucjom wsparcia społecznego. 2,5 tys. pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych otrzymało dodatkowe wynagrodzenia na łączną sumę 5 mln zł. Domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze w całym regionie otrzymały urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń. Do tego doszły granty z przeznaczeniem na dopłaty do wynagrodzeń dla personelu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, a zwłaszcza domów dziecka.

Marszałkowski pakiet antykryzysowy opiewa na kwotę 910 mln zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *