Marszałkowskie stypendia dla uczniów. Od września nabór wniosków

Box2 Wiadomości Województwo box
Gala rozdania stypendiów „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Nawet 5 tys. zł rocznie – tyle mogą otrzymać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach trzech marszałkowskich programów stypendialnych. Nabór wniosków ruszy już za tydzień – 1 września. To ostatnie chwile na przygotowanie niezbędnych dokumentów.

– Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki

Marszałkowskie stypendia dla uczniów szkół z terenu województwa przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego. Ich wysokość jest zależna od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej pobiera naukę. Wsparcie finansowe dedykowane jest celom edukacyjnym. Można je wykorzystać m.in. na zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły czy zakwaterowania. 

Uczniowie otrzymają wsparcie w ramach trzech programów stypendialnych: 

  • Prymus Pomorza i Kujaw
  • Humaniści na start!
  • Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II

Prymus Pomorza i Kujaw powstał dla tych, którzy mogą pochwalić się dobrymi wynikami z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości od 200 do 500 zł przyznane zostaną uczniom klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych. W ubiegłym tego typu wsparcie trafiło do 644 uczniów.

Humaniści na start! to projekt z myślą o osiągających dobre wyniki w nauce z przedmiotów humanistycznych. Skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo konkursów organizowanych w naszych regionie. W tym roku stypendyści będą mogli liczyć na kwoty od 200 do 400 zł miesięcznie. W zeszłym roku z takiej pomocy skorzystało 400 uczniów.

Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II dedykowany jest utalentowanym uczniom klas drugich i wyższych techników oraz szkół zawodowych. Adresatami programu są również uczniowie klas pierwszych szkoły branżowej drugiego stopnia. Sam program ma wesprzeć kształcenie specjalistów potrzebnych na rynku pracy. Wysokość stypendiów wynosi od 200 do 500 zł miesięcznie. w ubiegłym roku skorzystało z niego 500 uczniów.

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września. Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie internetowej województwa.

Tagged

1 thought on “Marszałkowskie stypendia dla uczniów. Od września nabór wniosków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.