Marszałkowskie wsparcie dla gastronomii i fitness. Kiedy składać wnioski?

Box2 Wiadomości Województwo box
Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i przedstawiciela branży gastronomicznej Remigiusza Wenglera, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wiemy już, na jakich zasadach odbywać się będzie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla branż gastronomicznej i fitness. Przedsiębiorcy działający w tych sektorach będą mogli ubiegać się o granty na utrzymanie lub przywrócenie miejsc pracy, a także pożyczki udzielane na weksel in blanco.

– Nie możemy dać upaść tym branżom. Pomoc samorządu województwa to realny wyraz naszej solidarności z pracującymi w nich ludźmi – mówił marszałek województwa Piotr Całbecki.

Granty obrotowe na utrzymanie miejsc pracy w praktyce oznaczają dofinansowanie w kwocie 3 tys. zł na pracownika. Firma, która w związku z obostrzeniami antyepidemicznymi musiała zamknąć lokal czy klub, będzie mogła otrzymać od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie lub przywrócenie jednego lub dwóch stanowisk w pracy. Wypłata środków odbywać się będzie w jednej transzy. 

Oficjalnie, nabór wniosków ma zostać ogłoszony 30 listopada. Przedsiębiorcy złożyć je będą musieli w terminie od 1 do 7 grudnia. Wnioski mają być maksymalnie uproszczone i tylko w formie elektronicznej. Pieniądze mają zostać wypłacone jeszcze w grudniu.

Przy sporządzaniu listy rankingowej decydująca będzie punktacja. Nie będzie więc miała znaczenia kolejność zgłoszeń. Głównymi kryteriami premiującymi będą spadek obrotów (dochodów) wyższy niż 50 proc. oraz nieobjęcie przedsiębiorstwa wsparciem rządowym w ramach tarczy 6.0 ze względu na krótkie funkcjonowanie na rynku.

Wcześniej już samorząd województwa oferował przedsiębiorcom prowadzącym małe firmy pożyczki płynnościowe. Duża część branży gastronomicznej i branży fitness nie miała jednak możliwości skorzystania z nich, dlatego wprowadzone będą dla nich pożyczki, których zabezpieczeniem jest jedynie weksel in blanco. W planach jest również szaroka kampania promująca jedzenie na wynos w lokalnych restauracjach.

Tagged

1 thought on “Marszałkowskie wsparcie dla gastronomii i fitness. Kiedy składać wnioski?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *