Matury 2021 w Toruniu. Zdało ponad 80 proc. absolwentów

Box2 Wiadomości

Wczoraj opublikowano wyniki tegorocznych matur. Okazuje się, że Toruń ma najwyższą zdawalność matury w województwie kujawsko-pomorskim. Równie dobrze z egzaminem poradzili sobie toruńscy ósmoklasiści, których wyniki okazały się wyższe od średniej krajowej.

Do egzaminu dojrzałości w tym roku przystąpiło 2092 absolwentów toruńskich szkół. Maturę zdało 80,9 proc. z nich, a 13,5 proc. będzie mogło podjeść do egzaminu poprawkowego. Tym samym zdawalność w toruńskich szkołach okazała się wyższa od średniej krajowej i średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Najlepsze pod względem zdawalności wśród toruńskich liceów (98,6 proc.) okazało się I LO, a ze wszystkich typów szkół – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia ze 100 proc. zdawalnością.

Do egzamniu ósmoklasisty przystąpiło z kolei 1538 uczniów z 28 podstawówek w Toruniu. Wyniki ósmoklasistów z Torunia także okazały się wyższe od średniej krajowej i średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego (język polski – 63 proc., matematyka – 52 proc. i język angielski – 74 proc.).

Okazuje się jednak, że samo województwo kujawsko-pomorskie (zdawalność na poziomie 70,1 proc.), wraz z województwem zachodnio-pomorskim, wypadło najgorzej w kraju, uzyskując dwa ostatnie wyniki. Najlepiej poradzili sobie maturzyści z województwa podlaskiego – maturę zdało tu 81 proc. osób.

Fot. Łukasz Piecyk (archiwum)

Tagged

2 thoughts on “Matury 2021 w Toruniu. Zdało ponad 80 proc. absolwentów

  1. młodzi (których kowid nie dotyczy !) w kagańcach.
    Pełna Tresura na Niewolnika, od małego.
    Gdzie rodzice ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.