Matury już od jutra. Jak będą przebiegać w tym roku?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk (archiwum)

Arkusze, kody, karty odpowiedzi, czarne długopisy – tak od jutra będzie wyglądać rzeczywistość absolwentów szkół średnich, którzy kilka dni temu odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a przed 9:00 znowu zjawią się w tych samych murach. Rozpoczynają się matury.

Tradycyjnie już pierwszy dzień to egzamin z języka polskiego. Jutro rano drugi obowiązkowy przedmiot – matematyka. Z kolei piątek to czas na języki obce. Najpopularniejszy z nich – angielski (rok temu na poziomie podstawowym pisało go prawie 95 proc. maturzystów) o 9:00, zaś ci, którzy wybrali inne języki, jak niemiecki, francuski, czy włoski, przystąpią do testu o 14:00.

W kolejnych dniach odbędą się egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Oto pełny harmonogram matur 2022:

4 maja 2022 (środa)

 • godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy),
 • godz. 14:00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

5 maja 2022 (czwartek)

 • godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 maja 2022 (piątek)

 • godz. 9:00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14:00 – język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, język hiszpański (poziom podstawowy).

9 maja 2022 (poniedziałek)

 • godz. 9:00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny),
 • godz. 14:00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2022 (wtorek)

 • godz. 9:00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14:00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

11 maja 2022 (środa)

 • godz. 9:00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

12 maja 2022 (czwartek)

 • godz. 9:00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

13 maja 2022 (piątek)

 • godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

16 maja 2022 (poniedziałek)

 • godz. 9:00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14:00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

17 maja 2022 (wtorek)

 • godz. 9:00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

18 maja 2022 (środa)

 • godz. 9:00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

19 maja 2022 (czwartek)

 • godz. 9:00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

20 maja 2022 (piątek)

 • godz. 9:00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14:00 – język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony).

23 maja 2022 (poniedziałek)

 • godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;
 • godz. 10:35 – historia (poziom rozszerzony) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;
 • godz. 12:10 – geografia (poziom rozszerzony) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;
 • godz. 13:45 – biologia (poziom rozszerzony) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;
 • godz. 15:20 – chemia (poziom rozszerzony) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
 • godz. 16:55 – fizyka (poziom rozszerzony) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Aby zdać maturę, należy przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego oraz uzyskać w każdym z nich co najmniej 30 proc. Trzeba również podejść do jednego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, tutaj jednak nie obowiązuje próg zaliczenia. Wyniki tego egzaminu będą mieć znaczenie przy rekrutacji na studia. Konieczność zdawania przedmiotu na rozszerzeniu nie obejmuje absolwentów 4-letniego techników, jeśli kończyli je w latach 2006-2022 oraz tegorocznych absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy zakończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum, jeżeli posiadają dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

Tak jak w 2020 oraz zeszłym roku, nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy matur dla tych, którzy z przyczyn losowych nie mogli się stawić w maju, wyznaczono w dniach od 1 do 15 czerwca. Wyniki egzaminu mają być znane 5 lipca. Sesja poprawkowa odbędzie się 23 sierpnia.

W zeszłym roku maturę zdało 74,5 proc. uczniów. Prawo do jej poprawienia miało 17,7 proc. 7,8 proc. maturzystów musi ponownie podejść do egzaminu maturalnego w roku 2022 przez niezaliczenie dwóch lub więcej części egzaminu.

W Toruniu maturę zdało 80,9 proc z prawie 2100 absolwentów. Był to najlepszy wynik w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.