Miasto przeznaczy 940 tys. złotych na odnowienie zabytków?

Box2 Wiadomości
fot. Sławomir Kowalski / www.torun.pl

Na najbliższej sesji Rady Miasta rozpatrzona zostanie m.in. uchwała o dotacjach konserwatorskich, w której projekcie przewidzianych jest 31 dotacji na łączną kwotę 940 tys. zł.

Wybrane projekty uchwał na najbliższą sesję prezydent Zaleski przedstawił na czwartkowej konferencji prasowej. Pisaliśmy o nich tutaj:

O takie dofinansowanie walczy 31 projektów (3 podmioty sakralne, 24 prywatne, 2 o charakterze publicznym i 2, które mają charakter dzierżawy/najmu), które przeszły weryfikację formalno-prawną. Na ten cel miasto zagospodarowało w tym roku 940 tys. zł.

– Do Urzędu Miasta Torunia w terminie do 31 stycznia 2021 r. wpłynęło 56 wniosków, z których 2 zostały wycofane przez wnioskodawców, 35 było kompletnych, spełniających wymogi formalne, zaś 19 wniosków nie spełniało wymogów formalnych. W grupie beneficjentów ubiegających się o pomoc miasta znajdują się osoby fizyczne i jednostki organizacyjne będące właścicielem, bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub ujętego w gminnej ewidencji, albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie – czytamy na stronie torun.pl.

19 dotacji na kwotę 594,6 tys. zł dotyczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków, a 12 dotacji na kwotę 345,4 tys. zł – obiektów z gminnej ewidencji zabytków. Co z pozostałymi 60 tysiącami z wynoszącej 1 mln zł puli przeznaczonej na dotacje? Pozostaną w rezerwie na ratowanie zabytków uszkodzonych wskutek zdarzeń losowych.

Projekt uchwały znajdziecie TUTAJ.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *