Miasto wysłucha mieszkańców w sprawie Wrzosowiska? “Kilkukrotnie dochodziło do spotkań”

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Miasto zmienia plany wobec Wrzosowiska. To efekt analiz i spotkań z Radą Okręgu i mieszkańcami Wrzosów. Miejska Pracownia Urbanistyczna wprowadziła do projektu korekty, a sprawę skomentował także prezydent Michał Zaleski.

O planach miasta dla Wrzosowiska głośno zrobiło się w zeszłym roku, kiedy pojawiła się informacja, że część tego terenu ma pójść pod topór. To wywołało znaczny sprzeciw mieszkańców, chcących pozostawienia Wrzosowiska w stanie nienaruszonym. Miastu zarzucali m.in. brak zapytania ich o zdanie przy podejmowaniu decyzji. Teraz temat wrócił, a miasto poinformowało o wprowadzeniu korekt do planu.

– W przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe informacje o braku współpracy Miasta z mieszkańcami w sprawie projektu planu dla terenów w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory – skomentował w piątek prezydent Michał Zaleski. – Prace w tej sprawie trwają od ponad roku. W tym czasie kilkukrotnie dochodziło do spotkań przedstawicieli Miasta z mieszkańcami osiedla Wrzosy oraz miejscową Radą Okręgu.

Tydzień temu Miejska Pracownia Urbanistyczna przekazała Radzie Okręgu Wrzosy projekt planu z wprowadzonymi poprawkami. Co się w nich znalazło? Lista zmian prezentuje się następująco:

  • odstąpiono od wskazywania możliwości zabudowy terenów zieleni leśnej,
  • wyznaczono ponad 10 ha gminnych terenów zieleni urządzonej wokół Fortu VI i schronów piechoty, chronionych przed zabudową, powiązanych systemem dróg pieszych,
  • zrezygnowano z wyznaczania odcinków dróg publicznych łączących ulice św. Bosko i Ugory, pozostawiając w projekcie szerokie pasy drogowe do zagospodarowania na cele parkingów z udziałem zieleni w formie alei i skwerów,
  • w północnej części terenu, poza lasem, wyznaczono teren usług użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, nauki i kultury, sportu i rekreacji, obejmujący teren o powierzchni ok. 2,7 ha, z istniejącym obiektem Środowiskowego Domu Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości”, z możliwością realizacji nowych obiektów usługowych o tożsamych funkcjach, o wysokości maksymalnej dwóch kondygnacji (8 m), z nakazem zachowania 50 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej,
  • na ww. terenie usług użyteczności publicznej wprowadzono nakaz ochrony istniejącej zieleni wysokiej oraz nakaz ochrony wskazanych na rysunku drzew,
  • projekt planu zawiera także szereg ustaleń w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ładu przestrzennego.

– Rozmowy wciąż trwają. Kolejne spotkanie z przedstawicielami Rady Okręgu Wrzosy zaplanowane jest na 25 stycznia – dodał prezydent Zaleski we wpisie w mediach społecznościowych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.