Mieszkańcy przeciwni likwidacji garaży murowanych przy ul. Łukasiewicza

Box2 Wiadomości
Fot. Tomasz Włoszczyński dla UMT

Zakończyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebudowy ul. Łukasiewicza w Toruniu. Do Miejskiego Zarządu Dróg wpłynęło 38 uwag, dotyczących planowanej inwestycji i 4 propozycje rozwiązań. Wiemy już, która koncepcja przebudowy zebrała najwięcej pozytywnych opinii.

Najwięcej pozytywnych opinii zebrał wariant 3 przebudowy. Zakłada on brak – tak jak obecnie – przebicia pomiędzy ul. Szosa Okrężna, a ul. Fałata. Mieszkańcy w większości nie chcą, aby jezdnie pomiędzy tymi ulicami zostały połączone. Najpopularniejszy wśród nich wariant zakłada ponad to wykonanie osobno ścieżki rowerowej i chodnika na całej długości przebudowywanego odcinka, zbudowanie miejsc postojowych, pozostawienie miejsca na obiekt kubaturowy lub stworzenie miejsc postojowych z osobnym zjazdem oraz przebudowanie skrzyżowania ul. Fałata z ul. Łukasiewicza w postaci tzw. “skrzyżowania wyniesionego”.

Mieszkańcy oczekują zapewnienia ciągłości ruchu rowerowego i pieszego z uwzględnieniem miejsc oczekiwania dla pieszych przed przejściami dla pieszych. Chodzi o to, aby piesi nie musieli czekać na przejście na ścieżce rowerowej. Wśród uwag bardzo często pojawiał się także postulat o wyniesieniu przejścia dla pieszych i chodnika na skrzyżowaniu ul. Łukasiewicza z ul. Szosa Okrężna w celu zwiększenia bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Pojawiały się także głosy, dotyczące m.in. zwiększenia miejsc parkingowych, zwiększenia powierzchni terenów zielonych i zastąpienia tradycyjnej kostki betonowej płytami ażurowymi.

Największy sprzeciw wśród mieszkańców wzbudził plan likwidacji garaży murowanych, uwzględniony w każdym wariancie przebudowy drogi. Mieszkańcy niemal jednogłośnie sprzeciwiają się likwidacji garaży. Czy ich oczekiwania w tym zakresie zostaną uwzględnione? Miejski Zarząd Dróg w Toruniu planuje w tym celu skonsultować się z merytorycznymi jednostkami Urzędu Miasta Torunia, odpowiedzialnymi za układ architektoniczny w mieście. O efektach tych konsultacji toruński MZD będzie na bieżąco informował.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *