MOF Toruń. Wiemy, jakie projekty będą realizowane i ile miasto zapłaci za członkostwo

Box2 Wiadomości
Toruń z lotu ptaka. Stare Miasto w Toruniu

Transport miejski, infrastruktura rowerowa, elektryczne autobusy, zazielenianie miasta czy tworzenie przyszkolnej bazy sportowej. To tylko niewielka część obszarów tematycznych, w obrębie których realizowane będą projekty w ramach MOF-u. Każdy z jego członków będzie musiał jednak uiszczać składki członkowskie. Dla Torunia wyniosą one ponad 175 tys. zł rocznie.

Porozumienie w sprawie tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia podpisano w czerwcu zeszłego roku, a jego powołanie było jednym z warunków realizacji ZIT-u. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia Rada Miasta Torunia podjęła 14 kwietnia 2022 r. Powołanie MOF-u ma być przede wszystkim impulsem rozwojowym dla skupionych w nim samorządów, ale nie tylko.

– Alokacja ZIT dla MOF Torunia ma wynieść łącznie niemal 83 mln euro, czyli ponad 180 euro na mieszkańca. Ponadto, samorząd województwa zdecydował o przyznaniu 25 proc. dodatkowej premii dla samorządów, wykazujących negatywną sytuację społeczno-gospodarczą – na obszarze MOF Torunia występuje 16 takich gmin. Po jej uwzględnieniu, całkowita alokacja dla MOF Torunia wyniesie 88 mln euro – wyjaśnia Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta miasta Torunia.

Toruń w chwili obecnej opracowuje propozycje projektów, które będą realizowane w ramach MOF-u. O jakich konkretnie projektach mowa?

– Będą to projekty wpisujące się m. in. w następujące obszary tematyczne: wsparcie infrastruktury biznesowej, rozwój i usprawnienia systemu transportu miejskiego, infrastruktura przeznaczona dla rowerów, infrastruktura paliw alternatywnych, tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej, kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej wraz z audytem, kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych, działania adaptacyjne w miastach (nasadzenia, zazielenianie miast, gospodarowanie wodami opadowymi), drogi wojewódzkie w miastach, inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, przyszkolna baza sportowa, kształcenie ogólne i zawodowe, wsparcie instytucji kultury, wsparcie rozwoju turystyki, wsparcie potencjału w zakresie uzdrowisk – wymienia Anna Kulbicka-Tondel.

Wybór odpowiednich projektów do realizacji będzie jednak długotrwałym procesem, bowiem najpierw muszą one zostać wpisane do Strategii ZIT, która ma zostać opracowana do końca 2022 r. Projekty będzie wybierać Stowarzyszenie MOF Torunia przy wsparciu powołanego do tego celu biura. Członkostwo w MOF-ie będzie się jednak wiązać z pewnymi kosztami.

– Wstępne ustalenia partnerów MOF Torunia dotyczące pierwszego roku funkcjonowania stowarzyszenia określiły poziom składki rocznej na 1 zł per capita dla gmin oraz 10 gr per capita dla powiatów. Uzgodniono ponadto, że w przypadku gdy np. koszty funkcjonowania biura w pierwszym roku będą wyższe niż wpływy ze składek, składka Torunia może być zwiększona do 2 zł na mieszkańca – dodaje Anna Kulbicka-Tondel.

Do MOF Torunia przystąpiło 36 jednostek samorządu terytorialnego, w tym gmina miasta Torunia, a także wszystkie gminy powiatu toruńskiego: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i miasto Chełmża.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.