MOPR, 500+ i świadczenia rodzinne

Materiały partnera

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie – większość spraw można załatwić jedynie drogą elektroniczną, przez telefon lub pocztą.

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500 plus” można składać drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Na złożenie wniosku jest aż 3 miesiące od urodzenia dziecka. Świadczenie będzie przyznane z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiany mające wpływ na przyznanie i wypłacanie świadczenia można zgłaszać pod numerem tel. 56 611 79 88;

Kontakt osobisty z TCŚR po wcześniejszym umówieniu się na termin przez tel. 56 611 79 79 lub stronę internetową (adres: https://tcsr.torun.pl/kontakt/) dotyczy wyłącznie takich spraw:

1. odbiór i aktywacja karty przedpłaconej i złożenie deklaracji dot. numeru karty, na który wysyłamy świadczenia – tylko osoby które otrzymały informację o utracie ważności karty i nie mają innego numeru rachunku bankowego, na który można przekazać świadczenia;

2. poprawienie wniosku o świadczenia – tylko osoby, które otrzymały wezwania w tej sprawie;

3. przeprowadzenie wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym i odebranie oświadczenia majątkowego;

4. odbiór osobisty tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmuje interesantów tylko w sprawach bardzo pilnych, na parterze budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja – mieszkańcy są wpuszczani pojedynczo.

Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR, tel. 56 477-00-91 lub 56 477-00-92 (całodobowo).

Materiał Urzędu Miasta Torunia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *