Można już składać wnioski o dotacje na odnowę zabytków

Wiadomości
Fot. Urząd Miasta

Można już składać wnioski o dofinansowania na roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, bądź znajdujących się w ewidencji zabytków, położonych na terenie Torunia. Termin składania takich wniosków mija 30 listopada.

Dotacje dotyczą obiektów, przy których prace zostały przeprowadzone w 2019 roku lub takich, które wykonane zostaną się w 2020. Miasto zapewnia wsparcie dla zabytków znajdujących się w rękach osób prywatnych, kościoła, czy instytucji publicznych i społecznych. 

Formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta, a także w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, przy ul. Podmurnej. Tam oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy Wałach gen. Sikorskiego można składać już wypełnione wnioski. Istnieje możliwość zrobienia tego osobiście lub drogą pocztową. 

Dofinansowania są przyznawane na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

Kwoty dotacji sięgają od 30 do nawet 100% pokrycia nakładów.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *