Można składać wnioski o stypendia na UMK. W tym roku tylko drogą pocztową

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Od wczoraj można generować wnioski o stypendia naukowe i socjalne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Z powodu sytuacji epidemiologicznej władze uczelni zdecydowały, że można je składać tylko drogą pocztową, nie ma możliwości osobistego dostarczania dokumentów, tak jak to było jeszcze dwa lata temu.

Studenci mogą wygenerować wnioski w systemie USOSweb. Następnie należy je wysłać do Komisji Stypendialnej na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń lub Collegium Medicum, ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz. Wnioski o stypendium rektora wraz z udokumentowanymi osiągnięciami można wysłać w terminie do 29 października.

W przypadku stypendiów socjalnych termin na wysłanie dokumentów: wniosku o przyznanie, wyliczenia średnich dochodów rodziny za 2020 rok oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację materialną mija 5 listopada. Te wnioski należy wysyłać do Komisji Stypendialnej w wydziale, w którym się studiuje. Lista adresowa znajduje się tutaj.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej wykluczone jest osobiste dostarczanie dokumentów. Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach – jeżeli sprawa wymagać będzie obecności studenta – Komisja Stypendialna skieruje do wnioskodawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień w siedzibie składu orzekającego. Wezwanie takie zawierać będzie wskazanie godziny i miejsca stawienia się wnioskodawcy w celu zapewnienia maksymalnej separacji studentów. Składanie wyjaśnień przez studenta musi odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Stypendium rektora przyznaje się do końca roku akademickiego, z kolei stypendium socjalne osobno na semestr zimowy i letni. W zeszłym roku stypendium za dobre wyniki wyniosło 1100 złotych, zaś stawki stypendium socjalnego to 800 złotych (jeśli dochód nie przekroczył 600 zł na osobę) oraz 600 złotych (przy dochodzie do 1051,70 zł). Jeśli przyznano stypendium w zwiększonej wysokości to obydwie stawki wzrosły o 200 złotych. Uniwersytet nie poinformował jeszcze, jakie kwoty będą otrzymywać studenci w tym roku.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *