Można zgłaszać kandydatów do nagród prezydenta

Box2 Wiadomości

Do końca czerwca otwarte są zgłoszenia do Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2020 lub za całokształt działalności.

W tym roku kategorie skonstruowano tak, aby docenić osoby zaangażowane w walce z pandemią koronawirusa.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia może być przyznana osobom, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu oraz jego mieszkańcom lub też je promują Kategorie w tym roku różnią się nieco od tych z lat poprzednich. Są to:

  • ochrona zdrowia,
  • działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
  • kształtowanie nowych kierunków w kulturze w czasie pandemii COVID-19,
  • nowatorskie metody stosowane w zdalnym nauczaniu dzieci i młodzieży,
  • postawa obywatelska lub ofiarność, w tym pomoc potrzebującym w czasie pandemii COVID-19,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • dostosowanie działań i oferty turystycznej do warunków pandemii COVID-19.

Kandydatów może zgłaszać prezydent miasta i jego zastępcy, radni, działy Urzędu Miasta, instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze oraz podmioty ekonomii społecznej, a także grupa mieszkańców licząca co najmniej 20 osób (wymagana jest lista z nazwiskami i własnoręcznymi podpisami wnioskujących). Formularz do pisemnego zgłoszenia kandydatury można pobrać pod tym adresem: https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/wniosek_o_przyznanie_nagrody_prezydenta_miasta_torunia_za_rok_2020_lub_za_caloksztalt_dzialalnosci-_edytowalny.docx
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Gala wręczenia nagród jest zaplanowana na wrzesień, podczas niej zostaną uhonorowani także laureaci Nagrody Prezydenta Miasta za rok 2019.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.