Można zgłaszać kandydatów do nagród prezydenta

Box2 Wiadomości

Do końca czerwca otwarte są zgłoszenia do Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2020 lub za całokształt działalności.

W tym roku kategorie skonstruowano tak, aby docenić osoby zaangażowane w walce z pandemią koronawirusa.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia może być przyznana osobom, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu oraz jego mieszkańcom lub też je promują Kategorie w tym roku różnią się nieco od tych z lat poprzednich. Są to:

  • ochrona zdrowia,
  • działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
  • kształtowanie nowych kierunków w kulturze w czasie pandemii COVID-19,
  • nowatorskie metody stosowane w zdalnym nauczaniu dzieci i młodzieży,
  • postawa obywatelska lub ofiarność, w tym pomoc potrzebującym w czasie pandemii COVID-19,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • dostosowanie działań i oferty turystycznej do warunków pandemii COVID-19.

Kandydatów może zgłaszać prezydent miasta i jego zastępcy, radni, działy Urzędu Miasta, instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze oraz podmioty ekonomii społecznej, a także grupa mieszkańców licząca co najmniej 20 osób (wymagana jest lista z nazwiskami i własnoręcznymi podpisami wnioskujących). Formularz do pisemnego zgłoszenia kandydatury można pobrać pod tym adresem: https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/wniosek_o_przyznanie_nagrody_prezydenta_miasta_torunia_za_rok_2020_lub_za_caloksztalt_dzialalnosci-_edytowalny.docx
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Gala wręczenia nagród jest zaplanowana na wrzesień, podczas niej zostaną uhonorowani także laureaci Nagrody Prezydenta Miasta za rok 2019.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *