MPO przy Kociewskiej zrealizuje projekt wart aż 12,8 mln zł

Box2 Wiadomości
fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu

Szykuje się rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych przy ul. Kociewskiego. Powstanie tam nowoczesna i automatyczna linia sortownicza, pojawią się dwie nowe wagi samochodowe, myjnia do kół i podwozi, a także nowa ładowarka teleskopowa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, które wybudowało i zarządza zakładem przy ul. Kociewskiej, podpisało umowę o dofinansowanie dla tego projektu. Otrzyma 7,2 mln zł unijnej dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Cały projekt został oszacowany na 12,8 mln zł.

Na całe przedsięwzięcie składa się 14 zadań. Najważniejszych z nich będzie modernizacja linii sortowniczej odpadów. Zostanie ona wyposażona w separatory optyczne wydzielające tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz separator balistyczny rozdzielający folię od butelek PET i opakowań wielomateriałowych, czyli np. kartonów po napojach. Separatory będą uzupełnieniem dla funkcjonującej obecnie ręcznej segregacji odpadów komunalnych.

– Nowoczesna, automatyczna i funkcjonalna linia technologiczna do rozsortowywania odpadów komunalnych znacząco zwiększy odzysk surowców wtórnych – mówi Piotr Rozwadowski, prezes MPO. – Dzięki zmodernizowanej linii sortowniczej większa ilość surowców wtórnych zostanie przekazana do recyklingu i ponownie wykorzystana. Gminy stoją obecnie przed wyzwaniem osiągania wysokich poziomów recyklingu. Nasza inwestycja będzie dużym krokiem naprzód do realizacji tych celów.

W zakładzie zostaną zamontowane dwie wagi samochodowe o nośności 60 ton i wymiarach pomostów wagowych 18 na 3 m każda. Pojawią się one na wjeździe na teren zakładu. Obecnie pojazdy są ważone na terenie przy Kociewskiej 37. A właśnie od ważenie samochodów i rejestracji odpadów w systemie komputerowym zaczyna się proces przyjęcia śmieci.

W planach jest też dostawa i montaż myjni do dezynfekcji kół i podwozi. W tej chwili MPO korzysta z brodziku dezynfekcyjnego w pasie drogowym na drodze wyjazdowej z zakładu. Nowa instalacja zostanie zainstalowana na terenie zakładu i umożliwi mycie kół i podwozi pojazdów opuszczających zarówno składowisko, jak i pozostałe obiekty zakładu, w szczególności obiekty kompostowni odpadów organicznych i odpadów zielonych.

Projekt obejmuje także dostawę oprogramowania optymalizującego zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Toruniu. Ułatwi ono rejestrację przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *