Muzeum o. Rydzyka ogłosiło konkurs. Do wygrania 10 tys. zł!

Polecamy Wiadomości
fot. materiały przetargowe Fundacji Lux Veritatis/www.muzeumpamiecitozsamosc.pl, projekt opracowała pracownia Antemio z Krakowa

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II ogłosiło konkurs na wykonanie projektu swojego logotypu. Zwycięzca zgarnie 10 tys. zł. Prace konkursowe można nadsyłać do połowy grudnia.

Fundacja Lux Veritatis szuka nie tylko firmy, która zajmie się budową Muzeum “Pamięć i Tożsamość” planowanym przy ul. Starotoruńskiej. Ogłosiła też konkurs na logo nowej placówki. Ma on charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski.

– Jest on adresowany do wszystkich zainteresowanych osób/podmiotów zamieszkałych/posiadających siedzibę na terenie Polski, w tym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych uczelni artystycznych oraz profesjonalnych artystów-grafików, grafików i projektantów – czytamy na stronie internetowej muzeum.

Prace konkursowe należy przesyłać do 15 grudnia. Zwycięzca konkursu otrzyma 10 tys. zł. W regulaminie czytamy, że logotyp ma “niezależnie od środków powielenia zachować funkcjonalność, czytelność i łatwość skalowania”, “być oryginalny – niedopuszczalne jest powielanie i kopiowanie już istniejących logotypów o podobnej tematyce i tym samym przeznaczeniu”.

Powinien także “cechować się wysokim poziomem artystycznym i estetycznym, a zarazem spełniać rolę promocyjną i informacyjną”. Ma być też “na tyle uniwersalny, aby można go było wykorzystywać do identyfikacji wizualnej zarówno w formie papierowej, elektronicznej oraz na innych nośnikach, w tym nośnikach niestandardowych”.

W regulaminie została też opisana specyfika nowej placówki muzealnej w Toruniu:

“Muzeum jest depozytariuszem pamięci o ponad 1000-letniej historii chrześcijańskiej Polski, miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych. Służy promocji dziedzictwa narodowego stanowiącego dorobek poprzednich pokoleń, edukacji i umacnianiu więzi między Polakami żyjącymi w ojczyźnie i poza jej granicami. Skierowane jest do wszystkich, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla historii i kultury polskiej – bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie. Poprzez upowszechnianie wiedzy o dziejach Polski, a zwłaszcza tych wydarzeniach z historii naszego kraju, które miały wpływ na kształt dzisiejszej Europy (tradycje wolności i tolerancji religijnej Rzeczypospolitej, Wiktoria Wiedeńska, Bitwa Warszawska, doświadczenie walki “za wolność naszą i waszą”, ofiara polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej etc.) oraz popularyzowanie postaci sławnych Polaków – przywódców politycznych, narodowych bohaterów, wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury, świętych – Muzeum pokazuje, że Polska miała i wciąż ma wiele do zaoferowania innym narodom. Muzeum pełni także rolę ośrodka kulturalnego. Dzięki wielowarstwowości projektowanej ekspozycji (wymiar kulturalny, religijny, narodowy, rodzinny, antytotalitarny etc.) umożliwia współpracę różnych środowisk – międzydyscyplinarnych, ponadpaństwowych. Muzeum chce włączać w swoją działalność wszystkich ludzi, dla których utrwalanie pamięci o dziejach naszej ojczyzny jest ważne; pełnić misję łącznika ze światem naukowym i artystycznym, zapraszać do współpracy badaczy z kraju i ze świata, aktywizować młodzież (wolontariat) – na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, a także stać się ośrodkiem współpracującym z organizacjami i placówkami polonijnymi rozproszonymi po całym świecie. Muzeum służy także dialogowi polsko-żydowskiemu. Ze względu na unikatowy charakter zgromadzonej kolekcji: nagrań, świadectw, archiwaliów, fotografii, etc., część ekspozycji stałej poświęcona zostanie popularyzacji badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej”.

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej muzeum.

Muzeum o. Rydzyka za drogie. Wykonawca chce za nie aż…

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys