Muzeum Okręgowe w Toruniu kończy 160 lat

Box2 Kultura Wiadomości
fot. Wojtek Szabelski

Wczoraj w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyło się uroczyste seminarium naukowe. W taki sposób uczczono 160-tą rocznicę powstania Muzeum Okręgowego.

Pracownicy muzeum oraz przyjaciele i miłośnicy tej zasłużonej instytucji przybyli na seminarium pod tytułem “Miasto królewskie: trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia 1454-1793”. Władze samorządowe reprezentował zastępca prezydenta Paweł Gulewski.

REKLAMA

Na ręce pani dyrektor Aleksandry Mierzejewskiej, byłych i obecnych pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz sprawdzonych przyjaciół tej toruńskiej placówki przekazuję słowa uznania i gratulacji z okazji jej 160-lecia działalności. Także te szacowne mury ratuszowe przechowują cały splendor historii i kultury Torunia, oznaczonego w pewnym momencie dziejów statusem królewskim. Dziękuję za to, że Państwa zespół dba o to dziedzictwo. Dla nas, torunianek i torunian, jest ono powodem do wielkiej dumy, a dla gości naszego miasta przedmiotem zachwytu – mówił wiceprezydent Gulewski.

Goście seminarium usłyszeli tego dnia prelekcje badaczy dziejów Torunia. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandra Mierzejewska i dr Iwona Markowska przybliżyły zebranym historię placówki, prof. Krzysztof Mikulski mówił o społeczeństwie Torunia w XVI-XVIII w., dr hab. Piotr Birecki o wpływie sztuki na kształtowanie się wczesnonowożytnego Torunia, a dr hab. Jacek Tylicki o historii malarstwa w nowożytnym Toruniu.

Muzeum Okręgowe w Toruniu powstało w 1861 roku i jest jedną z najstarszych i największych instytucji muzealnych działających w Polsce nieprzerwanie do dziś. Placówka nie tylko przechowuje i udostępnia swe zbiory, ale jest także instytucją badawczą, naukową i kulturalną, prowadzącą szeroką działalność wystawienniczą w kraju i za granicą. Muzeum posiada 7 oddziałów: Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum Historii Torunia (w Domu Eskenów), Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu (w Kamienicy pod Gwiazdą), Ratusz Staromiejski (siedziba główna) oraz najnowszy – Muzeum Twierdzy Toruń, prezentujące w oryginalnych obiektach fortecznych kolekcję związaną z dziejami toruńskich fortyfikacji.

W zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu znajdują się arcydzieła sztuki gotyckiej (rzeźba, malarstwo, rzemiosło), wybitne obrazy polskiego malarstwa (m.in. artystów takich jak: Julian Fałat, Jacek Malczewski, Józef Chełmoński, Jan Matejko, Andrzej Wróblewski, Zdzisław Beksiński, Tadeusz Kantor czy Stanisław Ignacy Witkiewicz), rzadkie eksponaty z dalekiej Azji, pamiątki z egzotycznych podróży Tony’ego Halika i Elżbiety Dzikowskiej, legendarne kopernikana, unikatowe znaleziska archeologiczne czy wreszcie słynne dla Torunia formy piernikarskie i wszystko, co jest związane z wypiekiem pierników.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *