Na konta kujawsko-pomorskich przedsiębiorców wpłynie ponad 7.5 mln zł

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

W ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą składać wnioski nie tylko o zwolnienie ze składek ZUS, ale także o świadczenie postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim o świadczenie postojowe do 14 kwietnia wnioskowało blisko 3.8 tys. osób. Pierwsi przedsiębiorcy już dzisiaj otrzymają przelew ze wsparciem.

W Polsce już niemal 800 tys. osób wnioskowało o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. W województwie kujawsko-pomorskim prawie 4 tys. przedsiębiorców otrzyma dzisiaj pierwsze przelewy ze świadczeniem postojowym na łączną kwotę ponad 7.5 mln zł. W Toruniu przelewy ze świadczeniem postojowym trafią dziś do 1775 osób, co daje łączną kwotę ponad 3.5 mln zł. Łącznie do ZUS-u w Toruniu wpłynęło 4575 wniosków o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego dla samozatrudnionych wynosi 2080 zł, a dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej 1300 zł. Do toruńskiego oddziału ZUS wpłynęło także ponad 19 tys. wniosków o zwolnienie ze składek, a także 390 wniosków o odroczenie składek lub rozłożenie zaległości na raty.

Wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej można składać w dalszym ciągu do regionalnych oddziałów ZUS-u. Można je pobrać ze strony internetowej, a następnie wypełnione wysłać pocztą tradycyjną, wrzucić do skrzynki podawczej lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych.

Warto zwrócić uwagę by dane we wniosku były poprawne i kompletne. By podać wszystkie trzy identyfikatory NIP, REGON i PESEL. To pozwoli uniknąć postępowań wyjaśniających. We wnioskach o świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych często brakuje numeru rachunku bankowego, albo jest on za krótki. Brakuje także informacji o formie opodatkowania i kwocie przychodów. Ważne jest, by przy wnioskach składanych w kwietniu wskazać przychód osiągnięty w lutym i marcu 2020 r. Zdarza się także, że w bloku V. Oświadczenie nie jest uzupełnione pole dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników. Należy również pamiętać, aby podpisać wniosek – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *