Na Kościuszki mieli wyciąć lipy pod parking. Udało się je ocalić!

Box2 Wiadomości
Tych drzew mogłoby nie być. Na szczęście ten fragment lipowej alei ocaleje. Fot. Anna Zglińska

Podczas serii spotkań z prezydentem na Mokrem padło pytanie o sens budowania dwóch parkingów przy ulicy Kościuszki. By je stworzyć konieczne byłoby wycięcie lip tworzących aleję przy tej ulicy. Byłaby to kolejna w ciągu ostatnich lat wycinka na Kościuszki.

Sprawy lip przy Kościuszki nie odpuszczali Piotr Marach – toruński społecznik. W sukurs przyszedł mu nieoczekiwanie radny KO Bartosz Szymański, który również interweniował w tej sprawie. I chociaż MZD przeprowadziło i rozstrzygnęło przetarg do wycinki nie dojdzie – na szczęście dla drzew i ludzi.

Po tej stronie również miał powstać parking – kosztem drzew. Fot. AZ

Piotr Marach przekonywał Wydział Gospodarki Komunalnej w piśmie, które tam skierował, że na Mokrym mało drzew się sadzi, a głównie wycina.

-Drzewa rosnące przy drodze tranzytowej o potężnym natężeniu ruchu jaką jest ulica Kościuszki powinny być w ścisłym centrum zainteresowania Gminy jako roślinność nie tyle eliminująca zapylenie z powietrza, lecz również tworząca naturalne ekrany akustyczne – argumentował Piotr Marach. -Centrum Torunia jakim jest osiedle Mokre, gdzie stężenie pyłów w powietrzu atmosferycznym bardzo często po wielokroć przekracza dopuszczalne normy, w ostatnim czasie utraciło sporo dorosłych i okazałych drzew. Kilkadziesiąt sztuk wycięto pod pusty (!) parking VI Liceum im. Zesłańców Sybiru przy ul. Wojska Polskiego. Kilkanaście drzew wycięto wzdłuż ul. Batorego od strony Szpitala i pod przychodnię po zachodniej stronie tej ulicy. Kolejne drzewa wycięto pod budowę Basenu przy Bażyńskich oraz na terenie Przedszkola nr 15. Kolejne drzewa padły pod inwestycję rozbudowy Polomarketu przy Bażyńskich, wytrzebiono cały drzewostan wzdłuż torów kolejowych przy ul. Chrobrego. Na ul. Żółkiewskiego zostało tylko kilka sztuk drzew, wzdłuż Trasy Prezydenta Raczkiewicza na rogu z Grudziądzką, na wniosek mieszkańców Spółdzielni Kopernik wycięto kilka kolejnych drzew. Kolejne wycinki planowane są pod budowę parkingu przy Grudziądzkiej 62, wycięto drzewa pod budowę kamienicy na rogu Kościuszki i Batorego, wycięto drzewa pod prawoskręt do Kościuszko Business Point.


Marach argumentował również, że zadaniem gminy nie jest budowa parkingów dla prywatnych wspólnot mieszkaniowych, jak w przypadku Kościuszki 46-48 oraz indywidualnych przedsiębiorców – przy Kościuszki 33-33A. Tym bardziej, że podwórka tychże wspólnot stanowią garaże i miejsca postojowe, a i w pobliżu pawilonów handlowych na północnej stronie jest gdzie zatrzymać samochód.

Tak wygląda zaplecze budynków, przy których miał powstać kolejny parking.

Do tego stanowiska przychylił się zresztą ostatnio… były dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, czyli Ryszard Kłosowski podczas marcowego spotkania Rady Okręgu Bydgoskie poświęconej bezpieczeństwu drogowemu. Stwierdził on dość kategorycznie, że miasto powinno zapewnić miejsca postojowe jedynie przy instytucjach publicznych. Tak też wskazuje orzecznictwo sądów oraz nowsze analizy prawne.

Parkowanie nie jest zadaniem publicznym w polskiej administracji (jedynie płatne parkowanie w pasach drogowych jest objęte takimi obowiązkami)– czytamy m.in. w “Polityce parkingowej miasta Płocka”. -Jedynym aspektem parkowania, jaki można uznać za przedmiot działań samorządu jest aspekt lokalizacji obiektów obsługi transportu w ramach planowania przestrzennego.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Marcin Kowallek tej argumentacji nie uznał. Uznał, że budowa miejsc parkingowych najwyraźniej wchodzi w zakres administrowania drogami publicznymi.

-Zgodnie z Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych roz. 2 Administracja drogowa art. 19 pkt. 5, za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, zarządcą wszystkich dróg publicznych (w tym dróg krajowych) w Toruniu jest Prezydent Miasta, w związku z czym realizacje przedmiotowych zadań inwestycyjnych należą do zadań Prezydenta Miasta Torunia – zadeklarował dyrektor w swoim piśmie.

Miejski Zarząd Dróg, który miał realizować to zadanie odstąpił od niego.

-Parking nie będzie budowany – pisze Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD. – Na etapie projektowania okazało się, że nie mieści się on między drzewami. Dodatkowo w miejscu planowanych miejsc parkingowych Toruńskie Wodociągi planują w najbliższym czasie prace modernizacyjne na kanalizacji sanitarnej oraz na wodociągu. Miejski Konserwator zabytków również negatywnie zaopiniował proponowaną lokalizację. W dniu 26.03.2019r. odbyła się wizja lokalna, w której uczestniczyli przedstawiciele MZD oraz projektant. Nie znaleziono w pobliżu alternatywnej lokalizacji, która spełniałaby wcześniej przyjęte założenia.

Teraz trzeba będzie trzymać kciuki, aby inwestycja Wodociągów nie zniszczyła ciągłości alei. Diagnoza dostępności terenów zieleni w Toruniu dla Mokrego i Chełmińskiego jest smutna – dostępność terenów zieleni jest niewielka i nie ma perspektyw na tworzenie nowych skwerów czy parków. Dlatego każde drzewo jest tu na wagę złota.

Tagged

1 thought on “Na Kościuszki mieli wyciąć lipy pod parking. Udało się je ocalić!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *