Na sesji będzie o budżecie. Za tydzień posiedzenie Rady Miasta

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay.com

Do grudniowej sesji rady miasta został tydzień. Dziś dowiedzieliśmy się, czym na posiedzeniu zajmą się radni. Wybrane propozycje uchwał przedstawił na konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski.

– To posiedzenie oparte będzie o główny blok tematyczny, jakim są finanse miasta. Pod obrady skierowałem dwa pakiety uchwał w tym zakresie – mówił prezydent.

Pierwszy z pakietów będzie poniekąd podsumowaniem i spięciem budżetu 2020 roku. Przewidziano drobne korekty. Drugi pakiet obejmie natomiast przygotowanie budżetu przyszłorocznego oraz wieloletniej prognozy finansowej na kolejny okres. Mają to być dominujące tematy przyszłotygodniowej sesji.

– Trwają obrady komisji rady miasta, które zajmują się budżetem i wieloletnią prognozą finansową na nowy okres, rozpoczynany od 2021 roku. Prace w komisjach mają się ku końcowi i w najbliższych dniach odbędzie się podsumowanie ich prac, w postaci uchwały komisji budżetu, która będzie umożliwiała rozpatrzenie projektu budżetu przez radę miasta – wyjaśniał Michał Zaleski. – Równolegle kończyć trzeba rok obecny i tym komisje również się zajmują.

W planach jest także podjęcie szeregu uchwał “porządkujących”, jak np. korekta planu konsultacji społecznych. Zmiany będą konsekwencją ograniczeń epidemicznych. Czego jeszcze podejmą się radni?

– Zmiana także w statucie Powiatowego Urzędu Pracy. Niewielka, ale korygująca podstawy prawne, a także ustalająca strukturę organizacyjną PUP. Rada miasta został także przeze mnie poproszona o to, aby do połowy roku 2022 przedłużyć obowiązywanie obecnej strategii rozwoju kultury. Nie sposób ustalać obecnie nowej strategii, w czasie kiedy instytucje kultury są zamknięte – wymieniał prezydent Michał Zaleski.

Obecna strategia rozwoju kultury obowiązuje do końca roku. Jeśli radni się na to zgodzą, przedłuży się o półtora roku. Rada pochyli się także nad powołaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który najprawdopodobniej włączony zostanie do MOPR. Ponadto, podjęty zostanie temat porozumienia w sprawie transportu publicznego, zawartego z gminą Lubicz. Współpraca między miastem i gminą będzie kontynuowana w przyszłym roku. Radni będą musieli także wrócić do jednej z uchwał z października.

– Wojewoda nie zgadza się z podstawą prawną jednej z uchwał, podjętej 22 października, dotyczącej wydzierżawienia gruntu przeznaczonego na parking – tłumaczył prezydent – Wojewoda uważa, iż to nie rada powinna tę decyzję podejmować, a prezydent. Z kolei orzecznictwo sądowe, uformowane w innych województwach i na szczeblu krajowym mówi, że jednak w warunkach trwania umowy, decyzję powinien podjąć organ stanowiący, czyli rada. Proszę radę o to, abyśmy skierowali sprawę do sądu.

Poza tym, rada skoryguje ustawę regulującą kwestie dostawy wody i odbioru ścieków.Toruń działa na terenie sąsiednich gmin, więc konieczne jest wyznaczenie granic aglomeracji.

Tagged

1 thought on “Na sesji będzie o budżecie. Za tydzień posiedzenie Rady Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *