Nadleśnictwa skupują tereny pod zalesienia

Box2 Wiadomości
fot. Nadleśnictwo Dobrzejewice

Lasy Państwowe zachęcają wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się z ofertą sprzedaży.

Tereny leśne to niemal 30 procent powierzchni Polski i ta wielkość zwiększa się co roku. Ogromną większością lasów (77 proc.) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale przede wszystkim zobowiązanie – podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Zakup nowych gruntów znajduje się w założeniach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Leśnicy chcą, by do 2050 roku lesistość Polski zwiększyć do 33 procent.

Od kilku lat nadleśnictwa mogą korzystać i wciąż korzystają z prawa pierwokupu, gdy ktoś chce sprzedać grunt leśny. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc. lasów w Polsce należy bowiem do osób prywatnych.

Jak zaoferować grunt na sprzedaż?

Osoba zainteresowana sprzedażą gruntów powinna najpierw uregulować sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie i ustalić w zasięgu administracyjnym jakiego nadleśnictwa leży jego nieruchomość. Należy skierować ofertę do właściwego nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę – wskazując adres ewidencyjny.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się grunty, które przylegają bezpośrednio do zarządzanych przez Lasy Państwowe oraz takie, gdzie istnieje możliwość regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Status gruntów i położenie w stosunku do innych własności można zweryfikować w internetowym portalu Banku Danych o Lasach.

Ile zapłaci nadleśnictwo?

Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, ich wieku i stanu zdrowotnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego. Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa bowiem ustawa o lasach.

W ubiegłym roku nadleśnictwa toruńskiej dyrekcji (jest ich 27), nabyły łącznie ok. 163 hektary. Podtoruńskie Nadleśnictwo Dobrzejewice powiększyło się o 10 hektarów. Tylko w poprzedniej dekadzie, wspomniane Nadleśnictwo zalesiło 260 hektarów gruntów. Zalesione tereny to dziś uprawy i młodniki – dla następców, będą to dojrzałe lasy. Swą dojrzałość osiągnęły na przykład lasy posadzone po IIWŚ. Rozpoczął się ich kolejny proces – starzenia się. Po wojnie lesistość kraju wynosiła zaledwie 21 %. Od tego czasu powierzchnia lasów w Polsce systematycznie wzrasta.

Pomimo zmian klimatycznych i związanych z nimi szkodami w lasach, Lasy Państwowe są gwarantem trwania lasów w najlepszej możliwej kondycji – zapewnia Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice Sylwester Tułodziecki. Zachęcam do składania ofert sprzedaży lasów i gruntów pod zalesienia. Nad każdą propozycją się zastanowimy, do każdej oferty ustosunkujemy.

Zalesienie czy zakup lasów to dopiero początek drogi. O sadzonki do nasadzeń leśnicy zabiegają sami. Zbierają nasiona, przygotowują do siewu i wysiewają na szkółkach leśnych. Nadleśnictwo Dobrzejewice posiada nowoczesną szkółkę kontenerową, w której hoduje sadzonki drzew leśnych, które najlepiej nadają się do zalesień. Sadzonki są szczepione grzybem, który tworzy z rośliną symbiozę – tzw. mikoryzę. Dlatego dobrzejewicka, super sadzonka – przeznaczana jest do „zadań specjalnych” takich jak zalesienia. W zeszłym roku szkółka „wyprodukowała” prawie 7 mln sadzonek, z których gro pojechało na tereny zniszczone po nawałnicy z 11-12 sierpnia 2017 roku.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.