Nagrody Marszałka. Na składanie wniosków został już tylko miesiąc

Wiadomości Województwo box
Ubiegłoroczni laureaci Nagród Marszałka, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Do 13 lipca składać można wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagrody przyznawane za dokonania w sferach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej tym roku przyznane zostaną w 13 dziedzinach.

– Uhonorujemy najlepszych z najlepszych – osoby i zespoły, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą czynią dobro i służą rozwojowi regionu. Promujemy twórcze, nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a przede wszystkim twórcze i aktywne postawy – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.

Nagrody Marszałka za działalność w 2019 roku przyznane zostaną w dziedzinach:

 • gospodarka,
 • fundusze unijne,
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich,
 • nauka, badania naukowe i postęp techniczny,
 • edukacja,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia,
 • sport,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego,
 • promocja województwa.

Wniosek o przyznanie nagrody złożyć należy zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Elektroniczną wersję można złożyć na dowolnym nośniku lub przesłać na adres nagrodymarszalka@kujawsko-pomorskie.pl. Papierowe dokumenty można natomiast złożyć osobiście w Punkcie Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub wysyłając pocztą na adres:

Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Więcej szczegółów, a także formularze wniosków znaleźć można tutaj.

W ubiegłym roku laureatami Nagród Marszałka zostali m.in. spółka Lafarge Cement z Barcina (za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie), Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Bydgoszczy (za projekt i budowę Centrum Pomocy Świętego Brata Alberta), prof. dr hab. inż. Adam Gadomski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (za opracowanie modeli bioinspirowanych w fizyce oraz ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej) i Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu (za popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz promowanie jego walorów kulturowych).

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *