Naukowcy z UMK badają osiedle ludzkie sprzed 2 tys. lat. Znaleźli zagadkowy obiekt z I wieku n.e.

Box1 Wiadomości
Zobrazowanie Local Relief Model pokazujące obszar osiedla ludzkiego sprzed ok. 2 tys. lat (oprac. Jerzy Czerniec)

Stanowisko archeologiczne w Borach Tucholskich z każdym etapem badań przynosi kolejne niespodzianki. Ostatnim odkryciem badaczy z UMK i PAN jest fibula z I wieku n.e wskazująca, że z odkrytą osadą powiązane są jeszcze inne tereny. Obszar osady został wiosną tego roku wpisany do rejestru zabytków przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Mateusz Sosnowski z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu oraz Jerzy Czerniec z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie już w 2018 r. odkryli stanowisko archeologiczne w Borach Tucholskich. Do wstępnych badań wykorzystali metodę lotniczego skaningu laserowego.

Udało się nam zarejestrować kompletny układ przestrzenny osiedla ludzkiego, na którym jesteśmy w stanie wskazać relikty pól uprawnych, przestrzeń, w której toczyło się życie osiedla – mówi Jerzy Czerniec. – Niewykluczone, i to jest najciekawsze, że zdołaliśmy uchwycić również struktury, które mogą być zachowaną siecią dróg, łączących odkrytą osadę z innymi osiedlami ludzkimi.

Osada ludzka jest zachowana w bardzo dobrym stanie, porównywanym do Biskupina. Naukowcy w tym roku mogą kontynuować badania nad osadą. Udało się na ten cel pozyskać fundusze od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Będą to badania nieinwazyjne, przeprowadzane metodą geomagnetyczną. Dzięki temu nie trzeba będzie prowadzić destrukcyjnych badań wykopaliskowych.

Badaczom wiosną tego roku udało się znaleźć dobrze zachowaną zapinkę (fibulę) z I wieku n.e. Co ciekawe, zapinka została znaleziona na terenie, wykraczającym poza obszar stanowiska archeologicznego. Oznacza to, że ten obszar także może mieć związek z historią osady.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wiosną 2020 r. wpisał obszar odkrytej osady do rejestru zabytków archeologicznych.

Wypracowaliśmy wspólne stanowisko z Lasami Państwowymi, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym, władzami gminy Osie oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu w celu objęcia pełną ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków tego cennego stanowiska archeologicznego – wyjaśnia Mateusz Sosnowski z UMK.

Niedawno informowaliśmy także o innych odkryciu, którego również dokonali Mateusz Sosnowski i Jerzy Czerniec. Chodzi o neolityczne budowle w dwóch podtoruńskich miejscowościach.

Tagged

1 thought on “Naukowcy z UMK badają osiedle ludzkie sprzed 2 tys. lat. Znaleźli zagadkowy obiekt z I wieku n.e.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *