Negatywna opinia BOM-u w sprawie Wrzosowiska? Miasto wyjaśnia

Box2 Wiadomości

Coraz więcej aktywistów, polityków i organizacji interesuje się sprawą Wrzosowiska oraz planowanego zagarnięcia tego terenu przez TZMO. Przypominamy, że na części dziewiczego lasu ma pojawić się kompleks usługowo-mieszkalny dla seniorów. Miasto zapewnia jednak, że projekt zmian w MPZP zostanie najpierw wyłożony do publicznego wglądu. Wiemy, kiedy można się spodziewać dyskusji nad projektem.

Pod koniec czerwca, w trakcie konsultacji społecznych na temat rozszerzenia programu ochrony środowiska w Toruniu, dyrektorka Biura Ogrodnika Miejskiego Jolanta Swinarska nadmieniła, że BOM wydawał opinię w sprawie Wrzosowiska oraz, że była ona negatywna. Dyrektor Swinarska podkreślała wówczas także, że wprowadzanie jakiejkolwiek infrastruktury w zieleń to niepowetowane straty dla środowiska.

Zapytaliśmy Urząd Miasta Torunia, jaką opinię miała na myśli dyrektor Swinarska i z jakiego powodu była ona negatywna.

Opinia, na którą powoływała się dyrektor Swinarska, to nie był dokument opiniujący MPZP, a jedynie odpowiedź na pismo MPU w sprawie wniosku o zmianę MPZP, złożonego przez TZMO S.A. Pismo, przygotowane przez pracownika BOM, było negatywne ze względu na “zachowanie istniejących lasów w pasie fortecznym”. Natomiast pracownik nie wziął pod uwagę innych dokumentów, jakimi są m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, w których przedmiotowy teren wskazywany jest jako obszar rozwoju usług w zieleni oraz usług publicznych w zieleni. Są to obszary, w których rozpoczęte zostały procesy urbanizacji i gdzie samorząd gminny dążyć będzie do zdynamizowania rozwoju poprzez realizację lub uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury technicznej, w tym dróg publicznych – tłumaczy Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta miasta Torunia.

Miasto powołuje się także na opinię konserwatorską z grudnia 2020 r., która wskazuje na “konieczność ochrony substancji zabytkowej Fortu VI, jego stoku bojowego, schronów i transzei oraz na możliwość wprowadzenia zabudowy usługowej na obszarze położonym na wschód od Fortu VI i na północ od historycznej transzei łączącej Fort ze schronem J12”.

– Wydana zatem opinia nie uwzględniała wszystkich dokumentów dotyczących tego obszaru. BOM dopiero dostanie MPZP do właściwego zaopiniowania – podsumowuje Anna Kulbicka-Tondel.

Na ten moment sporządzony już został jednak projekt planu miejscowego dla tego terenu. Miasto zapewnia, że mieszkańcy Wrzosów zostaną poinformowani o przyjętych rozwiązaniach planistycznych.

Przewiduje się, że projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu na przełomie sierpnia i września 2021 r., na okres 21 dni roboczych. W trakcie wyłożenia zorganizowana zostanie dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. W trakcie wyłożenia oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu, każdy kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie planu może wnosić uwagi. Uwagi będą rozpatrywane przez prezydenta miasta Torunia – tłumaczy dalsze kroki Anna Kulbicka-Tondel.

Ostatnim etapem będzie przedłożenie projektu planu Radzie Miasta Torunia, która zdecyduje o jego ewentualnym przyjęciu na drodze uchwały.

Fot. Łukasz Piecyk

Tagged

1 thought on “Negatywna opinia BOM-u w sprawie Wrzosowiska? Miasto wyjaśnia

  1. Pani Swinarska to specjalistka z ogromnym doświadczeniem będąca prezeską Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew. Osoba na tyle odważna, żeby wyrazić swoją opinię a nie podpisywać się pod narzuconym z góry przekazem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *