Niedługo rusza nabór dzieci do przedszkoli i klas pierwszych

Box2 Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski

W poniedziałek 24 lutego ruszy rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach publicznych. Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do 13 marca. Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się za pośrednictwem systemu informatycznego.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego został określony 29 stycznia w zarządzeniu prezydenckim. Wnioski o przyjęcie zarówno do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jak i do szkół podstawowych można składać od 24 lutego do 13 marca z jednym wyjątkiem. O przyjęcie do klas sportowych można wnioskować tylko do 2 marca. Próby sprawnościowe dla takich dzieci odbędą się od 3 do 6 marca, a ich wyniki zostaną upublicznione 9 marca. Komisja rekrutacyjna będzie weryfikować dokumenty od 27 marca. Lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości 3 kwietnia. Po tym czasie rodzice mają półtora tygodnia na potwierdzenie chęci przyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnego przedszkola, niezależnie od miejsca zamieszkania. Natomiast obwód, w którym zamieszkuje dziecko, ma duże znaczenie w przypadku przyjęcia do szkoły. Na podstawie uchwały z maja 2019 roku każda publiczna szkoła podstawowa ma ściśle określone nazwami ulic granice swojego obwodu. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego branych jest pod uwagę sześć kryteriów, za które przyzwane są punkty. Najwyżej punktowane jest zamieszkanie w Toruniu i odprowadzanie do gminy przez rodziców podatków. W dalszej kolejności pobieranie nauki przez któregoś z rodziców w trybie stacjonarnym, lokalizacja placówki najbliżej miejsca zamieszkania dziecka, pobieranie nauki w placówce przez rodzeństwo dziecka, uczęszczanie rodzeństwa do szkoły zlokalizowanej blisko wybranej placówki oraz chęć korzystania z pełnej oferty przedszkola przez minimum 8 godzin dziennie.

Natomiast pozostałych kandydatów spoza obwodu obowiązują punktowane kryteria. Szanse mają dzieci, których rodzice odprowadzają podatki do toruńskiej skarbówki lub pracują w obwodzie szkoły, a także, gdy w wybranej szkole uczy się już ich rodzeństwo lub w obwodzie szkoły mieszkają osoby, które mogą zapewnić im opiekę. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające spełnianie zadeklarowanych kryteriów.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranego przedszkola lub szkoły, mają prawo odwołać się od decyzji. Pamiętajmy także, że jeżeli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne, to do 17 lutego muszą złożyć odpowiednią deklarację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *