Niepełnosprawni będą mieć w Toruniu swoją kartę

Polecamy Wiadomości
fot. Pixabay.com

W kolejnej kadencji władze Torunia wprowadzą kartę rencisty i osoby niepełnosprawnej. Po co? Żeby zwiększyć ich udział w życiu miasta, a także ułatwić dostęp do “dóbr kultury, turystyki i rekreacji”.

Taka zapowiedź pojawiła się w programie wyborczym Michała Zaleskiego. Urzędujący prezydent i jego komitet zapowiedzieli, że wprowadzą kartę rencisty i osoby niepełnosprawnej. Na wzór funkcjonującej już z powodzeniem Toruńskiej Karty Seniora.

“Jej celem będzie zwiększenie udziału posiadaczy tej karty w życiu miasta, w tym ułatwienie dostępu do dóbr kultury, turystyki i rekreacji. Renciści uzyskają zniżki na zakup okresowych biletów komunikacji publicznej” – czytamy w programie wyborczym prezydenta Torunia na najbliższą kadencję.

Na jakim etapie jest ten program? Trwają w tej chwili prace nad przygotowaniem zasad dotyczących wprowadzenia karty osoby niepełnosprawnej i warunków technicznych m.in. przygotowanie oprogramowania do wydruku kart, opracowanie wzoru graficznego karty.

– W celu udzielenia zniżek dla posiadaczy karty konieczne jest pozyskanie partnerów/przedsiębiorców chętnych do współpracy i udzielania zniżek oraz podpisanie z nimi stosownych porozumień – wyjaśnia Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta Torunia.

Za to zadanie odpowiada magistracki wydział zdrowia i polityki społecznej. Kolejnym punktem programu wyborczego Zaleskiego były zmiany w zapewnianym przez miasto transporcie osób niepełnosprawnych. Pojawiła się tam zapowiedź zwiększenia liczby pojazdów, wydłużenia godzin ich funkcjonowania i dostosowania sposobu zamawiania busów do rzeczywistych potrzeb pasażerów.

Obecny przewoźnik – firmą Gama Marek Samborski – wybrany w przetargu ma podpisaną umowę z magistratem na lata 2018-2020. – Aktualnie ponownie analizowane są potrzeby w zakresie świadczonych usług transportowych osób niepełnosprawnych oraz ewentualnych możliwości prawne zmiany obowiązującej umowy – mówi rzecznik prezydenta.

W tej chwili do transportu wykorzystywanych jest sześć pojazdów wyposażonych w podnośnik do wózków inwalidzkich – cztery należą do miasta, a dwa do przewoźnika. Z transportu można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-20 oraz w soboty, niedziele i święta w godz. 7-18 (jedna – pierwsza sobota w miesiącu w godz. 7 do 22). Całkowity roczny koszt przewozów wyniesie w 2018 r. ok. 510 tys. zł.

Z przewozów mogą korzystać osoby z widoczną dysfunkcją narządu ruchu, w pierwszej kolejności na wózkach inwalidzkich i niewidome wraz z opiekunem oraz pozostali niepełnosprawni o orzeczonym stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu. Pasażer ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz, w przypadku osób poruszających się na wózkach, od i do drzwi wejściowych do budynków.

W ciągu roku mikrobusy wykonują średnio 130 tys. km efektywnych przebiegów z pasażerem przewożąc przy tym ok. 12 tys. osób niepełnosprawnych m.in. do pracy, do szkoły, na rehabilitację, na imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne.

– Odpłatność za przewóz wynosi w zależności od rodzaju niepełnosprawności 0,71 zł lub 1,14 zł za km (+2,64 zł taryfa wstępna) – wyjaśnia Kulbicka-Tondel. – Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do bezpłatnego przejazdu. Odpłatność ponoszona przez osoby niepełnosprawne stanowi około 10 proc. całkowitych kosztów przewozów. Pozostałe 90 proc. pokrywanych jest przez gminę.

Zgłoszenia na przewozy należy składać bezpośrednio u dyspozytora pod nr tel. 505 472 652. Dyspozytor przeprowadza wywiad, czy dana osoba ma prawo do skorzystania z przewozu oraz ustala organizacyjną możliwość jego realizacji.

100 zł miesięcznie dla niepełnosprawnych dzieci. Kiedy ruszy miejski program?

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys