Nowe ścieżki rowerowe w Toruniu. Docelowo mają mieć łączną długość 270 km

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Toruńscy radni przyjęli w czwartek 23 lipca “Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu”. Zakłada on rozwój toruńskiej sieci dróg rowerowych. Zawiera m.in. plan budowy nowych ścieżek rowerowych w latach 2021-2023. Jego realizacja pochłonie 4.5 mln zł.

Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu został przyjęty uchwałą Rady Miasta Torunia w dniu 23 lipca. Radość amatorów jazdy na rowerze musi być jednak ostrożna. Dokument nie ma bowiem cezury czasowej i będzie realizowany przez wiele lat. Plany są jednak ambitne – docelowo w Toruniu ma powstać 270 km ścieżek rowerowych. Na chwilę obecną długość istniejącej infrastruktury rowerowej w Toruniu to 134 km.

Istotą przyjętego programu jest intensywna rozbudowa sieci dróg rowerowych w mieście, zwiększenie ich atrakcyjności oraz zwiększenie turystycznego i miejskiego ruchu rowerowego w grodzie Kopernika. Dzięki temu toruńska sieć dróg rowerowych ma stać się atrakcyjna, spójna, komfortowa i bezpieczna. Program umożliwi także efektywną kontrolę kosztów, związanych z ruchem rowerowym w mieście, kierunku jego rozwoju oraz konserwacji infrastruktury rowerowej.

Obecnie budowanych jest kolejnych 7 km ścieżek, a plany zakładają stworzenie dodatkowych 22 km tras do 2023 r. Do przyjętego programu dołączono plan budowy ścieżek, zakładający, że w 2021 r. miasto przeznaczy na ten cel 1 mln zł, w 2022 r. 1.5 mln zł, a w 2023 r. 2 ml zł. W przyszłym roku mieszkańcy mogą spodziewać się m.in. skomunikowania ul. Okólnej z ul. Andersa. Zadania z 3-letniego planu zostaną pokryte przez Program Budowy Dróg Lokalnych. Jest jednak pewien haczyk. Sfinansowanie planów pociągnie za sobą konieczność zmniejszenia środków na inne przedsięwzięcia, realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych.

Co istotne, 3-letni program budowy zawiera nie tylko stworzenie nowych tras, ale także infrastruktury towarzyszącej, a więc stojaków rowerowych, wiat dla rowerzystów i stacji napraw rowerów. Dodatkowym smaczkiem programu jest plan rozpoczęcia w 2023 r. prac nad stworzeniem mobilnej aplikacji dla toruńskich rowerzystów.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *