Nowoczesne technologie jako czynnik wzmacniający inteligencję miast

Box2 Smart cities Wiadomości
Fot. Pixabay

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywają niebagatelną rolę w rozwoju koncepcji inteligentnego miasta (ang. smart city). Ich implementacja do przestrzeni miejskiej widoczna jest z jednej strony w obecności w mieście inteligentnych urządzeń, a z drugiej w mądrym zarządzaniu miastem. W Toruniu do rozwoju sektora ICT może przyczynić się m.in. realizacja projektu Toruń Space Labs.

Potrzeby, związane z usprawnieniem procesów informacyjnych w zarządzaniu miastem są coraz większe. Obejmują one nie tylko inteligentne systemy transportu, ale także cyfryzację administracji publicznej (e-administracja) i usług publicznych (system e-zdrowia) oraz wdrażanie zaawansowanych technologii komunikacyjnych. Technologie ICT z jednej strony zwiększają wydajność infrastruktury, a z drugiej zmniejszają koszty administracyjne funkcjonowania miast i poprawiają jakość świadczonych usług publicznych. Sprawiają także, że miasto jest bezpieczniejsze, bo wykorzystywane rozwiązania mogą m.in. zapewnić lepszą przepustowość w ruchu, alarmować służby ratownicze o wypadkach czy sygnalizować potrzebę dodatkowych patrolów policji.

Efektem wdrażanych projektów jest m.in. rozwój transportu miejskiego, budowa infrastruktury służącej udostępnianiu usług publicznych drogą elektroniczną, tworzenie i rozwój narzędzi demokracji uczestniczącej (platformy, aplikacje), wirtualizacja obiektów kultury czy wspieranie rozwoju aplikacji mobilnych – tłumaczy Przemysław Krysiński z Instytutu Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zasada jest prosta. Im więcej nowoczesnych technologii wykorzystuje miasto, tym bardziej dynamiczny jest wskaźnik jego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Wykorzystywanie technologii ICT w mieście to także szereg nieoczywistych korzyści, m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów, dzięki aplikacjom monitorującym ich zdrowie. Nie można także zapomnieć o inicjatywach wspierających rozwój kapitału społecznego. Chodzi o aplikacje mobilne i dedykowane serwisy internetowe, umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie w sprawach dotyczących funkcjonowania miasta. To także wsparcie dla edukacji, zwłaszcza w okresie pandemii, czego przykładem jest Kujawsko-Pomorska e-Szkoła – wymienia dr Przemysław Krysiński.

Mówiąc o nowoczesnych technologiach nie można rzecz jasna pominąć Internetu, a co za tym idzie także infrastruktury komunikacji bezprzewodowej (3G, LTE, 5G). Rozwiązaniem typowym dla smart city w tym kontekście jest miejska sieć Wi-Fi, umożliwiająca bezpłatny dostęp do sieci bezprzewodowej w przestrzeni publicznej. Nie można także zapominać o technologiach, wykorzystujących fale radiowe do przesyłu danych, czyli RFID oraz NFC. Przykładami wykorzystywania tych technologii w smart cities są m.in. inteligentne przystanki, inteligentne parkingi, inteligentne systemy oświetlania miasta, inteligentne systemy sterowania ruchem ulicznym czy inteligentne aplikacje turystyczne. To mogą być także proste elementy, jak kioski informacyjne z ekranami dotykowymi czy podgrzewane ławki na przystankach.

W Toruniu także można dostrzec wykorzystanie nowoczesnych technologii, przybliżających miasto do koncepcji smart. Doskonałym przykładem są rozwiązania zastosowane w transporcie miejskim. Od kilku sezonów funkcjonuje rower miejski, z którego korzysta coraz więcej osób. Odpowiednia aplikacja nie tylko ułatwia wypożyczanie pojazdu, ale także informuje o miejscu rozlokowania poszczególnych stacji dokujących. Rozwiązania mobilne są także stosowane w przypadku pojazdów komunikacji miejskiej. Podróżni bez problemu mogą kupić bilet na przejazd, korzystając z kilku dostępnych aplikacji. Na podobnych zasadach pobierane są opłaty za parkowanie auta. Warto także wspomnieć o przedsięwzięciach realizowanych w tzw. sektorze informacyjnym. Powstaje mediateka, coraz więcej muzeów i galerii udostępnia swoje zbiory online. Standardem jest także możliwość zakupu biletów przez Internet – wyjaśnia dr Przemysław Krysiński.

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że wdrażanie innowacyjnych rozwiązań ICT w przestrzeni miasta nie będzie możliwe bez funkcjonowania w nim ośrodków badawczych. Takim ośrodkiem w Toruniu jest Toruń Space Labs, realizowany przez Toruńskie Laboratorium Biznesu i spółkę Urbitor. Celem projektu jest stworzenie infrastruktury, przyczyniającej się do rozwoju przemysłu kosmicznego i ICT.

W kompleksie znajdzie się kilka pomieszczeń demonstracyjnych. Planowane jest także utworzenie tzw. fab labs, czyli warsztatu testowego, w którym znajdą się m.in. prototypownie, laboratorium algorytmów heurystycznych, sztucznej inteligencji i Big Data – wymienia dr Przemysław Krysiński. – Otwarcie obiektu zaplanowano w 2020 r., ale ze względu na pandemię, termin ten ulegnie zmianie.

Powstała infrastruktura będzie unikatowa w skali województwa kujawsko-pomorskiego i pozwoli na prowadzenie specjalistycznych badań. W dłuższej perspektywie stanie się stymulantem dla wdrażania nowych rozwiązań gospodarczych, a co za tym idzie także wspomoże sektor ICT. To ważne, bo dziś nikt już nie ma wątpliwości, że nowoczesne technologie pomagają miastom przezwyciężać wyzwania współczesności.

Tagged

2 thoughts on “Nowoczesne technologie jako czynnik wzmacniający inteligencję miast

  1. To jest tzw Internet Rzeczy , związany z negatywna zdrowotne technologia 5 G, czyli masowa inwigilacja ludzi, robotyzacja naszego życia publicznego. Czy tego chcemy ?

  2. Polecam pozostawić naukę naukowcom, a medycynę lekarzom i skupić się na tym, na czym Pani/Pan zna się najlepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *