Nowy regulamin, nowe stawki

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Nawet do 8300 zł brutto – tyle będą zarabiać urzędnicy pracujący w toruńskim Urzędzie Miasta. To
efekt wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników.

Nowe przepisy obowiązują od 17 marca. Zmieniają one regulacje obowiązujące w toruńskim magistracie
od grudnia 2019 r., przy okazji modyfikując także niektóre przepisy wprowadzone już podczas pandemii
koronawirusa. Wtedy właśnie tymczasowo ustalono, że datę wypłaty nagród ustala prezydent miasta. W
nowym regulaminie powrócono do poprzednich przepisów, mówiących o tym, że nagroda musi być
wypłacona w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji o jej przyznaniu. Wyjątkiem są grudniowe nagrody – te
wypłaca się do końca roku.

Z uwagi na zmianę tabeli „Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego
ustalonego w kategoriach zaszeregowania”, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, konieczne było
dostosowanie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia – tak powód zmian
wyjaśnia Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta Torunia.

Z racji tego, że regulamin wynagradzania to dokument ważny dla pracowników, zdecydowano się na
wprowadzenie tekstu jednolitego, a nie tylko na wydawanie kolejnych zmian do już obowiązującego
dokumentu, tak jak to było w ostatnich latach.

Taka forma jest bardziej czytelna dla pracowników – uważa rzecznik.

Zapewne najbardziej interesującą pracowników urzędu częścią regulaminu jest załącznik z tabelą
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Bez zmian pozostają kategorie zaszeregowania, są tak
jak dotychczas dwadzieścia trzy. Zmodyfikowano natomiast same kwoty. Wcześniej pracownik będący w
pierwszej kategorii mógł dostać tylko 2600 zł brutto. Teraz już w tej kategorii będzie można zarobić, w
zależności od wymiaru etatu, nawet 3100 zł. Inaczej wygląda także stawka minimalnej kwoty. W starym
regulaminie kwota 2600 zł obowiązywała do piętnastej kategorii, co oznaczało, że dopiero od stanowiska
starszego specjalisty można było liczyć na to, że ta kwota wzrośnie do poziomu 2700 zł. Obecnie
minimalne „widełki” płacowe zmieniają się już przy przejściu na siódmą kategorię, więc już poborca czy
pracownik pomocy administracyjnej może dostać, jeśli zostanie przeszeregowany, co najmniej 2650 zł.
Podwyżki mogą wynieść nawet 500 zł, w zależności od tego, jaki wymiar etatu wypełnia dany pracownik.
Najwięcej może zarobić sekretarz oraz zastępca skarbnika miasta – do 8300 zł.

Dyrektor działu może liczyć na pensję o wysokości do 7900 zł, zaś jego zastępca, a także miejski rzecznik konsumentów – do7500 zł, tyle samo co główny księgowy i miejski konserwator zabytków. Radcy prawni zarabiać będą do 7100 zł, zaś inspektorzy – do 6300 zł.

Zwiększono także zakres kwot dodatku funkcyjnego, od 880 zł do 3300 zł, nadal pozostaje dziewięć
stawek.
Drobna zmiana nastąpiła, jeśli chodzi o awanse. Dotychczas przepis mówił o tym, że danego pracownika
można awansować nie częściej niż raz na 3 lata. Teraz do tego zapisu wprowadzono jedno słowo –
„zasadniczo”, co daje pewną możliwość do pojawiania się wyjątków w awansowaniu.

Wprowadzenie nowego regulaminu zbiega się z trwającym naborem na stanowisko zastępcy skarbnika
miasta oraz do pracy w Wydziale Środowiska i Ekologii oraz Wydziału Ochrony Ludności.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.