O planach na przyszły rok. Władze miasta rozmawiały z władzami UMK

Box2 Wiadomości
fot. Natalia Przytarska

W czwartek odbyło się spotkanie online przedstawicieli władz miasta Torunia z Kolegium Rektorskim UMK. Rozmawiano o planach współpracy na przyszły rok.

Poruszono wiele tematów ważnych dla społeczności akademickiej oraz mieszkańców Torunia. Rozmawiano, m.in. o: praktykach studenckich w toruńskich placówkach oświatowych, współpracy przy organizacji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz promocji międzynarodowego konsorcjum YUFE – Young Universities for the Future of Europe.

Miasto reprezentowali zastępcy prezydenta Torunia: Zbigniew Fiderewicz i Paweł Gulewski, skarbnik miasta Magdalena Flisykowska oraz Sekretarz Miasta Jacek Mularz. Z kolei ze strony uniwersytetu rozmawiali m.in.: rektor prof. Andrzej Sokala, zastępca rektora prof. Wojciech Wysota oraz rzecznik UMK dr hab. Marcin Czyżniewski.

W 1997 r. miasto zawarło porozumienie z UMK, w którym wyrażono wolę prowadzenia partnerskiej współpracy uczelni z samorządem miejskim oraz wskazano dziedziny, w których ta kooperacja powinna być prowadzona, m.in.: wspólne wydawnictwa i imprezy, wspieranie instytucji i inicjatyw kulturalnych, rozwój sportu młodzieżowego, problemy mieszkaniowe pracowników UMK, przygotowywanie przez naukowców z UMK ekspertyz i opracowań, rozwój i eksploatacja miejskiej sieci komputerowej.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *