Od września dwa roczniki uczniów w szkołach średnich. Czy dla wszystkich wystarczy miejsca?

Box2 Fotogalerie Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Zmiana systemu oświaty sprawiła, że od 1 września 2019 roku w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych, razem spotkają się absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych, a także dotychczasowych gimnazjów. W dniu dzisiejszym młodzież otrzymała informację o zakwalifikowaniu się do szkoły średniej. Czy dla wszystkich uczniów wystarczy miejsc, aby móc kontynuować edukację?

O przyjęcie do klas I na rok szkolny 2019/2020 ubiega się 5781 kandydatów, jednak placówki oświatowe przygotowane są jedynie na 5177 uczniów. Liczba kandydatów do przyjęcia do szkół jest większa od liczby miejsc. Z tego powodu jak informuje zastępca Prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz, liczba miejsc w szkołach została zwiększona: o 237 w liceach ogólnokształcących, o 100 w technikach. Z powodu braku chętnych do szkół branżowych, zmniejszono liczbę miejsc o 320.

Na dzień dzisiejszy do szkół średnich nie zakwalifikowało się 767 kandydatów. Ostateczna liczba niezakwalifikowanych osób będzie znana 16 lipca. Do tego czasu zakwalifikowani kandydaci mają czas na dostarczenie potwierdzenia woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego. W tym samym czasie kandydaci chcący kontynuować edukację w technikach, powinni dostarczyć wymagane zaświadczenie lekarskie. 16 lipca w szkołach zostaną ogłoszone oficjalne listy zakwalifikowanych osób.

Od 16 – 22 lipca, niezakwalifikowani uczniowie mają czas na powtórzenie procesu rekrutacyjnego. Najbardziej obleganym liceum w Toruniu jest Liceum nr 1, Liceum nr 5 i Liceum nr 8. W technikach największym zainteresowaniem cieszą się kierunki o profilu technik programista i technik logistyk. W szkołach branżowych najbardziej popularne zawody to cukiernik, fryzjer i kucharz.

Kandydat ma prawo odwołać się od decyzji nieprzyjęcia do szkoły. W takim przypadku powinien odwołać się do komisji rekrutacyjnej i wystąpić o uzasadnienie niezakwalifikowania się do wybranej przez siebie placówki

Aktualnie zostały jeszcze wolne miejsca w III Liceum Ogólnokształcącym, VIII Liceum Ogólnokształcącym i IV Liceum Ogólnokształcącym, a także w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich i w Zespole Szkół Samochodowych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *