Skip to content

! komentarz

 1. Zbychu
  2 lutego 2019 @ 12:17

  Felieton – stek wypaczeń i zniekształceń. Należy podkreślić, że ta analiza odwraca “kota ogonem” w oparciu wyrwane z kontekstu ustalenia. Autor pominął w swym felietonie kilka bardzo ważnych wypowiedzi i faktów z zycia PJK. Oto pominięte fakty:
  1. PJK podkreślił że to “układ warszawski z HGW na czele” uniemożliwia Fundacji PLK postawienie planowanego budynku i tą decyzją wprowadził Fundacje w kłopot związany z czasową rezygnacją z budowy (do czasu zmiany władzy w Wawie) – oficjalny powód “nie planuje się w tym miejscu wysokich budynków”. PJK nie wspomina o tym, a autor nie wziął pod uwagę, ale dostępne w internecie są opisy i grafika wybudowanych wysokich budynków w otoczeniu ul Srebrnej przez Inwestorów, którym ta sama władza samorządowa nie robiła przeszkód. Hipokryzją i podwójnymi standardami wykazał się więc ‘układ warszawski z HGW na czele”, a nie PJK – jak to sugeruje autor felietonu.

  2. PJK w drugiej części nagrań opublikowanych wskazuje, że jeśli prezydentem Warszawy zostanie Patryk Jaki i nawet wtedy ON też nie będzie pewien czy otrzyma zgodę ponieważ Pan Patryk Jaki wg PJK jest politykiem samodzielnym. To stwierdzenie felietonista pominął, co oznacza, że przypisując PJK hipokryzje i dążenie do stworzenia nowego, własnego układu – napisał nieprawdę.

  3. Felietonista posądza PJK o Bizancjum (tu w rozumieniu “bogactwo świętego ascety”). Bezpodstawność tej opinii jest odzwierciedlona w całości sprawy. PJK nie buduje żadnego budynku w swoim imieniu tylko z kredytu w imieniu Fundacji PJK. PJK w nagranej rozmowie podkreśla, że “złośliwcy” będą mu w okresie wyborczym przypisywać bogactwo, którego ON nie ma. I tak też się stało – wielu złośliwców w tym felietonista również takie wnioski sprzeczne z faktami wyciąga. Bardzo łatwo jest w internecie znaleźć :”wille” PJK i porównać ja z takimi “biedakami” jak Radosław Sikorski, jak Jerzy Owsiak, jak Sędziowie, Prokuratorzy i inni biedni urzędnicy III RP. Tego felietonista nie zauważył.

  Odpowiedz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *