Ostatnia doba przed ciszą wyborczą na żywo [TEKST AKTUALIZOWANY]

Box2 Polityka Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski

Relacjonujemy na żywo ostatnie godziny kampanii wyborczej w Toruniu. Część kandydatów już podsumowała swoje kampanie. Inni wciąż walczą o głosy na ulicach i konferencjach prasowych.

Godz. 15.30. Kończymy relację.

REKLAMA


Godz. 13.47. Sylwia Kowalska, kandydatka My Toruń na prezydenta Torunia apeluje o udział w wyborach.


Godz. 13.02. Swoją kampanię wyborczą podsumował Michał Rzymyszkiewicz, radny PO i kandydat Koalicji Obywatelskiej do rady miasta.


Godz. 12.55. Tomasz Lenz i Paweł Gulewski z Koalicji Obywatelskiej na Bydgoskim.


Godz. 12.42. Michał Zaleski na Facebooku prosi o głosy torunian.


Godz. 12.05. Karol Maria Wojtasik, kandydat PiS do rady miasta podsumował na Facebooku swoją kampanię od strony finansowej.


Godz. 11.49. Sławomir Mentzen, kandydat na prezydenta Torunia podsumował swoją kampanię wyborczą na konferencji prasowej. Podziękował także mediom za współpracę, za rzetelne i obiektywne relacjonowanie całej kampanii wyborczej. Jednocześnie przypomniał swoje najważniejsze postulaty:

Najważniejsza sprawa – Toruń Smart City 3.0, Toruń nowoczesnym, inteligentnym miastem trzeciej generacji. Udostępnianie przez miasto otwartych danych publicznych, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli tworzyć aplikacje ułatwiające nam życie w Toruniu. Powstaną aplikacje pokazujące wolne miejsca parkingowe, wskazujące trasę dojazdu komunikacją publiczną z uwzględnieniem aktualnego położenia autobusów, korków i opóźnień. Optymalizacja sygnalizacji świetlnej, konkursy dla programistów na najlepsze rozwiązanie problemów miejskich – mówił Mentzen.

Przypomniał również o swoim pomyśle wprowadzę Karty Torunianina, pełniącą również funkcję karty miejskiej. – Każdy kto płaci podatki w Toruniu dzięki tej karcie będzie miał prawo do zniżek na komunikację autobusową, ofertę kulturalną i sportową. Zwiększy to zainteresowanie komunikacją publiczną oraz dochody miasta – mówił Mentzen.

W trakcie kampanii Mentzen kład duży nacisk na jawność w spółkach – Wprowadzę pełną jawność umów zawieranych przez miasto, instytucje miejskie i spółki miejskie. Wprowadzę przejrzystość przetargów i konkursów na kierownicze stanowiska. Zmniejszy to ryzyko pojawienia się korupcji. Zlikwiduję nepotyzm. Nigdy nie zatrudnię nikogo ze swojej rodziny – deklarował Mentzen.

Kandydat na prezydenta chce uwolnić kulturę od dyktatu urzędników. Według niego imprez powinno być mniej, ale lepszej jakości. – Mieszkańcy znacznie lepiej od urzędników wiedzą, jakiej oferty kulturalnej potrzebują. Kultura ma służyć mieszkańcom a nie promocji władz miasta – kontynuował Mentzen.

32-latek uważa, że miasto powinno skupić się na finansowaniu sportu młodzieżowego a nie zawodowego. – Jeżeli młody utalentowany sportowiec nie będzie miał dostępu do dobrego sprzętu i profesjonalnych trenerów, to już nigdy nie odrobi powstałych przez to zapóźnień. Jeżeli nie chcemy tracić talentów, musimy pomagać przede wszystkim młodzieży – twierdzi Mentzen.

Niezależny kandydat na prezydenta Torunia wspomniał też o Twierdzy Toruń. – Mamy w Toruniu najlepiej zachowany pierścieniowy system obronny w Europie – Twierdzę Toruń. Niestety cały czas postępuje jej dewastacja. Chciałbym aby Twierdza Toruń została wpisana do programu rewitalizacji, aby stała się wielką atrakcją turystyczną Torunia – mówił Mentzen.

– Naprawię też wieloletnie zapóźnienia spowodowane przez władze miasta. Uruchomimy rower miejski, przywrócimy płatne zastępstwa dla nauczycieli, wprowadzimy w szkołach szafki dla uczniów, wymienimy autobusy MZK na nowe. Skończymy z polityką niskich płach w urzędach i spółkach miejskich oraz ze złym traktowaniem pracowników i mobbingiem. Wynagrodzenia zależne od miasta powinny być rynkowe – zakończył Sławomir Mentzen.


Godz. 11.30. Toruńskie SLD na briefingu prasowym na Rynku Staromiejskim podsumowuje swoją kampanię wyborczą.


Godz. 11.22. Tomasz Lenz z kandydatami Koalicji Obywatelskiej odwiedził targowisko przy ul. Reja.


Godz. 10.45. Komitet My Toruń zamieszcza na Facebooku jedne z ostatnich materiałów wyborczych zachęcających do głosowania na siebie.

Godz. 10. Komitet wyborczy wyborców Michała Zaleskiego zaprosił dziennikarzy na słodki poczęstunek i podsumowanie kampanii wyborczej do kawiarni przy ul. Mostowej.

– Ten okres kampanii wyborczej był stosunkowo krótki – mówi Zaleski. – Intensyfikacja wydarzeń była duża. W kampanii przekazywaliśmy informacje o merytorycznych zamierzeniach zespołu ludzi, którzy chcą odpowiadać za miasto. Pokazywaliśmy potencjał, jaki mamy, aby zrealizować program na nadchodzącą kadencję. Przypominaliśmy też wcześniejsze dokonania.


Godz. 9.55. Tomasz Lenz i jego ekipa na Chełmińskim Przedmieściu.


Godz. 8. Nad ranem swoją akcję 13 okręgów w 13 godzin rozpoczęła Koalicja Obywatelska na czele z Tomaszem Lenzem, kandydatem na prezydenta. Kandydaci rozdają ulotki i rozmawiają z mieszkańcami. Pierwsza odsłona na Starówce:


Godz. 6.19. Komitet Kukiz’15 rozesłał do toruńskich redakcji podsumowanie swojej kampanii wyborczej. Poniżej prezentujemy w całości otrzymany materiał prasowy (pisownia oryginalna).

Szanowni Państwo,

w ostatnim dniu kampanii zwracamy się z prośba o publikację na Państwa portalach podsumowania naszych postulatów – kierunków działań Strategii Kukiz’15 Toruń miastem z przyszłością. Poniżej zamieszczam pełne 70 kierunków:

Strategia KWW Kukiz’15 dla Torunia -7️⃣️0️⃣️ kierunków działań:️
💰BOGACTWO
Kierunki działań, które chcemy realizować w tej kwestii to:
BUDŻET TORUNIA
➡w ciągu najbliższej kadencji doprowadzić do zrównoważenia budżetu – zlikwidowania
deficytu budżetowego,
TURYSTYKA:
➡stawiać różnego rodzaju tablic albo makiet obiektów nieistniejących (np. barbakany, bramy miejskie, albo rekonstrukcji pozostałości obiektów (np. kościół św. Wawrzyńca, Krzyża),
➡rozwinąć ofertę muzealną,
➡zagospodarować i promować pozastaromiejskie obszary: Kępa Bazarowa + zamek Dybów, Twierdza Toruń, Bydgoskie Przedmieście, Przedmieście św. Katarzyny i Fort św. Jakuba,
➡zwiększyć liczby toalet publicznych na mieście
➡wprowadzić miejską kartę turystyczną
➡stworzyć w Toruniu turystykę kongresową, biznesową
➡wykorzystać potencjał Wisły w celach turystycznych
➡stworzyć miejsca parkingowe poza obszarem Starego Miasta – dla autokarów i sam. osobowych.
SPORT:
➡wybudować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nowy stadion piłkarski wraz z całą infrastrukturą do trenowania i szkolenia dzieci, młodzieży oraz zawodowców
➡stworzyć strategiczny program współpracy na linii samorząd-szkoła-klub sportowy, by dzięki temu odkrywać młode talenty i kierować je do właściwych klubów sportowych
PODATKI I OPŁATY
➡dążyć do obniżenia/likwidacji wybranych podatków i opłat lokalnych,
w szczególności podatku od nieruchomości, sprawdzenie możliwości obniżenia podatków od środków transportu,
➡zlikwidować opłatę miejscową (klimatyczną),
➡obniżyć opłaty na targowiskach miejskich,
➡zmniejszyć opłaty za zajęcie pasa drogowego,
➡ograniczyć strefę płatnego parkowania wyłącznie do terenu Starego Miasta,
➡w strefie płatnego parkowania wprowadzić możliwość bezpłatnego postoju przez pierwsze
pół godziny,
➡zaprzestać represyjnej polityki dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
RACJONALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
➡dokonać audytu wydatków m.in. na zadania, programy, projekty i szkolenia z zakresu polityki społecznej, polityki zdrowotnej, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, turystyki, kultury, sportu i promocji miasta,
➡sprawdzić możliwości zmniejszenia/zlikwidowania corocznych strat w Szpitalu Miejskim,
pokrywanych z miejskiego budżetu,
➡dążyć do utrzymywania się spółek miejskich bez dotacji z budżetu miasta,
MIENIE KOMUNALNE
➡dążyć do sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą,
➡poszerzyć ofertę wystawionych na przetargi gruntów, lokali użytkowych, domów i
mieszkań,
➡umożliwić przedsiębiorcom wykupienie lokali komunalnych, które użytkują,
➡wprowadzić jawność wszelkich działań o charakterze majątkowym, zbywanie majątku w
jawnych, otwartych przetargach,
➡zbyć udziały miasta w przynajmniej części spółek
➡powiązać wysokość wynagrodzenia prezesów i członków rad nadzorczych spółek miejskich z wynikami finansowymi tych spółek,
➡przeprowadzić audyt spółek miejskich i wprowadzić zmiany z niego wynikające,
URZĄD MIASTA
➡zlikwidować bariery biurokratyczne – rezygnacja z wszelkich rozwiązań wydłużających drogę podejmowania decyzji administracyjnych,
➡sprawdzić zapotrzebowanie mieszkańców na większe uelastycznienie godzin pracy urzędów,
➡wdrażać nowoczesne metody i rozwiązania technologiczne do zarządzania miastem,
➡rozszerzyć bezpłatne poradnictwo prawne na wszystkich mieszkańców Torunia,
INWESTYCJE
➡wydatki inwestycyjne przeznaczać w pierwszej kolejności na rzeczy niezbędne, skierowane do wszystkich/większości mieszkańców Torunia i generujące dochody, które pozwolą na zwrot poniesionych kosztów i przynoszenie zysków,
➡zweryfikować koszty aktualnie prowadzonych inwestycji,
➡ dążyć do skrócenia czasu prac przy budowie i remontach dróg na etapie wykonania inwestycji
EDUKACJA
➡ wprowadzić bon edukacyjny,
➡ umożliwić przejmowanie szkół publicznych – szczególnie tych zagrożonych likwidacją – przez stowarzyszenia i fundacje,
➡ maksymalnie zwiększyć samodzielność finansową dyrektorów szkół
⚠️BEZPIECZEŃSTWO
➡ przygotować koncepcję zmian komunikacyjnych, która doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa oraz udrożni ruch na drogach (m.in. ronda i skrzyżowania równorzędne zamiast sygnalizacji świetlnych),
➡zadbać o rewitalizację zabytkowych części miasta.
➡zapewnić właściwe oświetlenie dróg, chodników i miejsc rekreacji w nocy.
➡ dążyć do stworzenia amatorom sportów motorowych warunków do realizowania swoich pasji z dala od dróg publicznych
➡ zadbać o prawidłowe rozlokowanie nocnych patroli pieszych Straży Miejskiej w oparciu o narzędzia takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
➡ zadbać o wysoki standard wyszkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, aby mogli oni skutecznie i bez obaw podejmować interwencje nawet w niebezpiecznych sytuacjach
➡ porozumieć się z Komendą Miejską Policji w sprawie patroli pod sklepami nocnymi (zamiast zakazów handlu)
➡ współpracować z dzielnicowymi, parafiami i organizacjami zajmującymi się poprawą bezpieczeństwa
➡ zadbać o naturalną wentylację miasta poprzez właściwe planowanie przestrzenne
➡ promować rozwiązania ogrzewania domów, które pozwalają zredukować emisję szczególnie szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza
➡ ograniczyć, a nawet odwrócić likwidację miejskiej zieleni na rzecz „betonowych pustyń”
👨👩👧👦SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
➡zapewnić obywatelom realny dostęp do informacji publicznej
➡przygotowywać oraz publikować przejrzyste i łatwo dostępne dla mieszkańców roczne lub nawet kwartalne sprawozdania z działalności władz miejskich i poszczególnych radnych
➡preferować podejmowanie decyzji w oparciu o przejrzyste procedury, wyłączające możliwość podejmowania rozstrzygnięć arbitralnych – np.:
🔸 Ograniczyć udzielanie zamówień publicznych z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia
🔸Określać jasno i racjonalnie specyfikację zamówienia oraz kryteria oceny ofert – bez dostosowywania ich do konkretnego wykonawcy
➡uwzględniać potrzeby i zastrzeżenia zgłaszane w toku konsultacji społecznych oraz prowadzić je należycie (w formie dialogu, wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów) Prowadzić nie tylko obligatoryjne, ale i fakultatywne konsultacje społeczne Zobligować radnych do stałego kontaktu z wyborcami – np.
➡ brania udziału w posiedzeniach rad okręgów
➡ organizacji cyklicznych spotkań z mieszkańcami okręgów
➡zobligować radnych do rezygnacji ze stanowiska w razie utraty poparcia przez wyborców uprawnionych do głosowania w danym okręgu – wyrażonym np. w drodze petycji popartej przez odpowiednią liczbę osób
➡zwracać się o wydanie opinii do właściwej rady okręgu przed podjęciem decyzji dotyczącej danego okręgu – oraz realnie uwzględniać tę opinię
➡rozważyć przekazywanie radom okręgów środków publicznych na realizację niektórych zadań publicznych ➡Promować składanie wniosków oraz głosowanie w ramach Budżetu Partycypacyjnego
➡udzielać pomocy w prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego
➡zasięgać opinii mieszkańców w drodze referendum w kluczowych sprawach miejskich
➡przekazywać wykonywanie większej części zadań publicznych organizacjom pozarządowym – w drodze konkursowej (ze względu na transparentność procedury, a także jakość oraz koszt realizacji zadania)
➡bardziej przychylnie oceniać wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (zgłaszanej też przez nieformalne zrzeszenia mieszkańców) – oraz wspierać organizacyjnie i finansowo ich realizację
➡promować tworzenie organizacji pozarządowych oraz nieformalnych zrzeszeń
➡promować postawę obywatelską – trzeba uświadamiać mieszkańców, iż „efektu zbitej szyby” możemy uniknąć tylko dzięki wspólnym staraniom o stan przestrzeni publicznej
➡ zwiększyć zakres korzystania z usług wolontariuszy – zwłaszcza młodych osób poszukujących doświadczenia, którym mogliby pochwalić się w przyszłości starając się o pracę
➡dokonać audytu kadr urzędniczych – oraz awansować właściwe osoby na właściwe stanowiska
➡skończyć z nepotyzmem
🔸 Np. przez publikację kryteriów, jakie zadecydowały o powołaniu danej osoby na określone (istotne) stanowisko ➡wymagać od kadry urzędniczej, aby obsługa mieszkańców Torunia odpowiadała najwyższym standardom – urzędnik powinien być przyjazny obywatelowi, udzielać mu pomocy (zwłaszcza merytorycznej) w ramach swoich kompetencji oraz wysłuchiwać zgłaszanych przez obywatela zastrzeżeń oraz wniosków
➡dążyć do wyeliminowania potrzeby przemieszczania się mieszkańców pomiędzy oddalonymi od siebie budynkami w celu załatwienia swych spraw administracyjnych

Dziś od północy zaczyna się cisza wyborcza. Potrwa do końca głosowania. W tym czasie lepiej powstrzymać się od politycznych komentarzy. Za złamanie ciszy grozi 5 tys. zł kary, a za publikację sondaży nawet milion zł.

Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *