Oto pięć spraw, którymi w europarlamencie chce się zająć Michał Korolko [FOTO]

Box2 Polityka Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Na czwartkowym briefingu prasowym Michał Korolko, kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, przedstawił swój program wyborczy i… wyborczy autobus.

Korolko zajmuje piąte miejsce na kujawsko-pomorskiej liście Koalicji Obywatelskiej. Jego program liczy więc pięć postulatów. Pierwszy z nich dotyczy polityki regionalnej i funduszy unijnych dla naszego regionu w latach 2021-2027, czyli w kolejnym budżecie Unii Europejskiej.

REKLAMA

Według Korolki trzeba utrzymać obecny poziom unijnego dofinansowania i wkładu własnego beneficjantów – w stosunku 85 do 15 proc. Kandydat KE zwrócił też uwagę, że w kolejnej perspektywie unijnej należy zwiększyć wydatki na infrastrukturę techniczną.

– Chciałbym, żeby możliwie dużo środków przeznaczone było na ten obszar w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi Korolko. – W latach 2007-2013 przeznaczyliśmy na infrastrukturę techniczną 25 proc. środków RPO, w obecnej perspektywie – niecałe 16 proc., bo takie były decyzje Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Chcę, abyśmy nie zmierzali ku temu, żeby na infrastrukturę techniczną w każdej kolejnej perspektywie przeznaczać coraz mniej środków, bo takie są potrzeby województwa i innych regionów w Polsce, abyśmy środków na drogi, szkoły, szpitale mogli przeznaczać stosunkowo więcej. 

Korolko chce też zmniejszyć obciążenia kontrolne dla beneficjentów funduszy unijnych tak, żeby mogły one szybciej do nich trafiać. Żeby nie trzeba było kontrolować każdego projektu dofinansowanego przez UE.

Polityka ochrony środowiska – to drugi punkt programu. – Bliskie jest mi przywracanie zagrożonych gatunków – mówi kandydat. – W województwie realizujemy projekt związany z restytucją jesiotra ostronosego. Priorytetem dla mnie jest ochrona środowiska, biogospodarka, przywracanie i wsparcie zagrożonych gatunków.

“Rozwój instrumentów polityki terytorialnej” – to trzeci obszar, którym chce się zająć Korolko. Chodzi w tym przypadku o zintegrowane inwestycje terytorialne, lokalne grupy działania czy lokalnych grup rybackich.

– To są te decyzje, które pozwalają na to, aby środki unijne były dzielone jak najbliżej ich beneficjentów i jak najbliżej mieszkańców województwa – mówi Korolko. – Chciałbym, aby przepisy unijne to ułatwiały. Żeby dosyć skomplikowany system łączenia środków unijnych pochodzących z różnych źródeł został uproszczony.

Czwarty postulat dotyczy wsparcia eksperckiego dla przedsiębiorców. – Chciałbym w naszym województwie stworzyć system wsparcia dla przedsiębiorców ubiegających się o finansowanie swoich projektów nie z RPO, ale z tych programów, które są zarządzane w Brukseli – wskazuje Korolko. – Mam na myśli dwa programy: Cyfrowa Europa i Horyzont 2020, który w nowej perspektywie będzie się nazywać Horyzontem Europa. W nim będzie dla przedsiębiorców 97 mld euro. W tej perspektywie niewielu przedsiębiorców sięga po te pieniądze.

Ostatni, piąty postulat to “Unia Europejska bliżej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Chodzi m.in. o organizację staży w instytucjach unijnych, wizyt studyjnych po to, żeby wszystkim przybliżyć funkcjonowanie unijnych instytucji.

Wczoraj Korolkę wsparli marszałek województwa Piotr Całbecki i Tomasz Lenz, poseł PO i lider regionalnych struktur tej partii.

– Michał Korolko jest znakomicie przygotowany do pełnienia funkcji europosła – mówi Lenz. – Jest osobą merytorycznie i intelektualnie przygotowaną do tego, żeby właśnie móc działać na rzecz regionu kujawsko-pomorskiego. A co bardzo ważne: mówi biegle dwoma językami – angielskim i francuskim, co jest istotne w pracy na rzecz regionu w Brukseli.

Wczoraj po Toruniu zaczął krążyć autobus wyborczy – angielski autobus piętrowy oklejony plakatami Korolki. – To symbol – mówi Lenz. – Koalicja Europejska nie dopuści do Polexitu. Stąd ten autobus czerwony londyński, pokazujący, że my będziemy dbali o to, żeby Polska była na trwałe w Unii Europejskiej, aby była jej ważnym elementem.

Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

1 thought on “Oto pięć spraw, którymi w europarlamencie chce się zająć Michał Korolko [FOTO]

  1. Nie głosujemy na człowieka, który robi sobie kpiny z prawa i nielegalnie wiesza swój baner na kamienicy na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *