Park na Bydgoskim do zmiany. W planach nowe alejki, stanowiska wędkarskie i platforma widokowa

Box2 Wiadomości

Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu wejdzie niedługo w kolejny etap. Gmina miasta Toruń ogłosiła właśnie zamówienie na wykonanie robót budowlanych. Prace rozpoczną się dopiero po zakończeniu okresu wakacyjnego, ze względu na dużą liczbę osób, korzystających w miesiącach letnich z parkowych terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Roboty zakończą się nie później niż 8 miesięcy po podpisaniu umowy.

Kolejny, trzeci już, etap rewitalizacji parku na Bydgoskim Przedmieściu będzie obejmował sześć głównych zadań do wykonania. Po pierwsze, planowana jest rozbiórka i utylizacja starych nawierzchni alejek komunikacyjnych oraz stworzenie nowych alejek mineralnych na podbudowie z kruszywa oraz z granitowymi obrzeżami. Wykonawca zajmie się także zbiornikiem wodnym Martówka – konieczne będzie umocnienie brzegów i skarp, uszczelnienie dna i wzmocnienie podłoża, zabezpieczenie nasypów przed bobrami, zlikwidowanie osadów dennych i wykonanie nasadzeń roślin wodnych. Dodatkowo, wykonane zostaną stanowiska wędkarskie, a przyczółki kładki dla pieszych pomiędzy zbiornikami będą umocnione.

Co więcej, w tzw. stawie z łabędziami pojawi się nowa fontanna – zostanie wyposażona w pompy kaskadowe i napowietrzające, studnie czy domki dla łabędzi. Konieczne będzie także wykonanie nowych przyłączy elektroenergetycznych wraz z rozdzielnicami. Park zostanie także doposażony w obiekty małej architektury, m.in. drewutnię, ławki z oparciem, lunety obserwacyjne, stoło-ławki dla karmiącej matki, kosze na śmieci czy kosze na psie odchody. Pojawią się także domki dla owadów i budki lęgowe dla ptaków, automat do sprzedaży karmy dla ptaków. Planowane jest ponad to stworzenie platformy widokowej.

Ostatnie zadanie będzie obejmować pielęgnację parkowej roślinności – przycinanie i frezowanie pni, sadzenie krzewów i bylin, uzupełnienie ziemi, wykonanie trawników czy obsianie skarp trawą.

Prace rozpoczną się najwcześniej we wrześniu, a wykonawca na ich zrealizowanie będzie miał maks. 8 miesięcy od podpisania z gminą umowy.

Fot. Łukasz Piecyk

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.