Parkomaty wyłączone dłużej, hybrydami nie zaparkujemy już za darmo? Zbliża się sesja rady miasta

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Za nami kolejna wideokonferencja prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, w której wzięła udział także Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, pełniąca funkcję skarbnika miasta. Tym razem spora jej część dotyczyła nadchodzącej sesji rady miasta, która odbędzie się 23 kwietnia. Czym zajmą się radni?

Najbliższa sesja będzie pierwszą po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Niemożliwe jest obecnie przeprowadzenie posiedzenia radnych w tradycyjny sposób, odbędzie się więc ono w formie telekonferencji. 

– W marcu takie posiedzenie nie odbyło się. To kwietniowe przynosi z sobą dwa pakiety propozycji, przygotowanych dla radnych i potrzeb decyzji z tym związanych – mówił prezydent.

Jeden ze wspomnianych pakietów związany jest z bieżącymi sprawami w zakresie funkcjonowania miasta. Poruszone zostaną więc kwestie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o tereny znajdujące się w rejonie ulic Podgórskiej, Strzałowej i Starej Drogi, a także między ul. Broniewskiego i Szosą Bydgoską. Radni zajmą się także tematem rozliczania obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, ale też osób zajmujących w szkołach kierownicze stanowiska.

– Przepisy o charakterze ogólnym mówią o maksymalnym poziomie zajęć, które będą prowadzone przez osoby na stanowiskach kierowniczych. W propozycji toruńskiej, co do zasady, wskazujemy na mniejszy tygodniowy wymiar czasu pracy. Osoba, która jest np. dyrektorem szkoły, czy przedszkola, w zależności od tego, czy w placówce są stanowiska zastępców, będzie ten czas pracy miała niższy o najczęściej 2 godziny od tego przewidzianego w ogólnych przepisach – mówił prezydent. – Zamiast dotychczasowych 22 godzin, proponujemy 20-godzinowy wymiar czasu pracy. 

Inaczej wygląda sprawa w przypadku osób pracujących z dziećmi 6-letnimi i młodszymi. Tutaj stawia się na aktywizację, proponując 25 godzin pracy, zamiast dotychczasowych 22.

Rada zajmie się także kwestiami związanymi z osobami niepełnosprawnymi.

– Jako miasto korzystamy ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Te środki są przeznaczane na rehabilitację zawodową, ale także na rehabilitację społeczną. Otrzymaliśmy informację z państwowego funduszu, że łącznie w tym roku możemy liczyć na prawie 5,2 mln zł. Proponuję radzie, aby te środki przeznaczyć na rehabilitację zawodową w kwocie 1,1 mln zł, czyli o 250 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Pozostała kwota, prawie 4,1 mln byłaby przeznaczona na rehabilitację społeczną, w tym 2,5 mln na działalność warsztatów terapii zajęciowej. To wsparcie jest obligatoryjne ustawowo, także co do wysokości kwoty – wyliczał prezydent.

Rada zajmie się także Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

– Chciałbym zapewnić, że ten program zawiera wiele postulatów, zgłoszeń i propozycji dotyczących tego, jak powinniśmy zajmować się zwierzętami bezdomnymi na terenie naszego miasta. 

Radzie zostanie także przedłożony projekt uchwały w sprawie parkomatów. Radni mają zatwierdzić dalsze ich wyłączenie z funkcjonowania w proponowanym okresie pokrywającym się ze stanem epidemii. Oznacza to, że parkomaty wrócą dopiero kiedy wspomniany stan epidemii dobiegnie końca. 

– Będą dostępne inne formy płatności, np. abonament, a także systemy elektroniczne – przypominał Michał Zaleski. – Proponujemy zmianę, aby zrezygnować z możliwości bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania samochodów z napędem hybrydowym. W to miejsce pojawią się samochody z napędem wodorowym. 

Powodem ma być mała efektywność pojazdów hybrydowych w zakresie ekologii. Prezydent pytany o to, czy zmiany w zakresie darmowego parkowania obejmują także hybrydy typu plug-in, które mogą jeździć w trybie elektrycznym, odpowiedział:

– Projekt pozostawia dwie grupy pojazdów, które pozostają zwolnione z opłat. Te dwie grupy pojazdów to wspomniane pojazdy elektryczne oraz pojazdy z napędem wodorowym. Tak jest to sformułowane. Nie ma w tych zapisach pojazdów hybrydowych, w tym specyficznych hybrydowych.

Przez radę ma zostać także przyjęty wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Opracowany do 2024 roku plan opiewa na kwotę 213 mln zł, z czego 139 mln to środki własne toruńskich wodociągów, a pozostałe 74 mln to środki unijne. 

– Kwota jest ogromna, ale wiąże się z szerokim zakresem inwestycji. Są to wymiany sieci wodociągowych na różnych osiedlach, m.in Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Koniuchy wyliczała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Skarbniczka wspomniała także o możliwościach, jakie dała w zakresie wsparcia przedsiębiorców tarcza antykyzysowa.

– Ustawa przyniosła pewne nowe możliwości dla samorządów, ale dużo ich nie ma. Ustawa właściwie ograniczyła dodatkowe możliwości samorządów w zakresie udzielania ulg i zwolnień dla przedsiębiorców do podatku od nieruchomości – mówiła. – Jest jeszcze jedna nowość. Ta pomoc może teraz być udzielana nie tylko w granicach tzw. pomocy de minimis, ale dodatkowej pomocy, która została już zaakceptowana przez Komisję Europejską i wynosi 800 tys. euro w jednym roku.

O tym, czy wspomniane propozycje wejdą w życie, radni zadecydują już w najbliższy czwartek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *