PGE Toruń wspiera likwidację dymiących kominów

Wiadomości
Zofijówka na Bydgoskim Przedmieściu - jeden z budynków, podłączonych przez PGE Toruń w ramach dotychczasowego programu wsparcia. Fot. nadesłane

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, rozszerzyła zakres prowadzonego od wielu lat programu wsparcia likwidacji „dymiących kominów”. Dotychczasowe edycje programu, w których udzielono łącznie 1,3 mln zł dofinansowania, dotyczyły obszaru toruńskiej Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia. Teraz program dostępny jest dla szerszej grupy mieszkańców Torunia. Przyłączanie do sieci ciepłowniczej budynków z rynku wtórnego oznacza całkowitą likwidację niskiej emisji, czyli dymiących kominów w budynkach, które są ogrzewane z przydomowych kotłowni.

PGE Toruń od 2009 roku prowadzi program wsparcia likwidacji niskiej emisji, będącej głównym źródłem smogu, jakim jest dym z kominów budynków, korzystających z nieefektywnych kotłowni indywidualnych opartych na paliwie stałym. Program PGE Toruń pomagał zlikwidować dymiące kominy, poprzez przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.Dofinansowanie przeznaczane było na wybudowanie lub dostosowanie wewnętrznej instalacji do odbioru ciepła sieciowego. 

– W ciągu 12 lat realizacji programu, udzieliliśmy dofinansowania właścicielom 360 budynków na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu. Wysokość dofinansowania do kosztów podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, wyniosła ponad 1,3 miliona zł. Dzięki zmianie ogrzewania na ciepło sieciowe,  mamy w tych rejonach miasta  czystsze powietrze. Rozszerzając program o pozostałe obszary miasta, w których występuje sieć ciepłownicza, chcemy pomóc mieszkańcom w podjęciu decyzji o zmianie ogrzewania, co korzystnie wpłynie na jakość powietrza w całym Toruniu – podsumowuje Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Od teraz program wsparcia likwidacji zjawiska smogu dostępny jest dla szerszej grupy mieszkańców Torunia. Dofinansowanie mogą otrzymać również właściciele budynków w pozostałych obszarach miasta, tam gdzie występuje sieć ciepłownicza, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie (m.in. zapotrzebowanie budynku na ciepło musi być nie mniejsze niż 30kW). Korzystną dla mieszkańców zmianą jest rozszerzenie programu o wsparcie pojedynczych lokali, ogrzewanych przez piece węglowe, a mieszczących się w budynkach wielorodzinnych, przyłączonych już wcześniej do sieci ciepłowniczej.

Dzięki prowadzonemu od tylu lat programowi wsparcia, udało się ograniczyć emisje dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów, dwutlenku węgla (gaz cieplarniany) i tlenku węgla.

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych kotłowni. Ciepło sieciowe produkowane jest w Toruniu z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń, która jest bezpieczna dla środowiska i bezodpadowa, spełniając restrykcyjne normy środowiskowe.

Warto podkreślić, że PGE Toruń wspiera mieszkańców w zmianie ogrzewania, prowadząc również program pomocy prawnej dla klientów, doradztwa i wsparcia w zakresie dofinansowania inwestycji wymiany ogrzewania.

Materiał: PGE Toruń

Tagged

1 thought on “PGE Toruń wspiera likwidację dymiących kominów

  1. PGE Toruń!
    Jakie jest wasze zużycie gazu (m3) w systemie, na 1m3 ciepłej wody dostarczonej do kranòw w mieszkaniach?
    Wiecie?
    Przekażcie taką informację klientom, mieszkańcom Torunia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.