Pielęgniarstwo sposobem na życie

Box2 Wiadomości

Pielęgniarstwo jest coraz bardziej potrzebnym zawodem, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnim roku, gdy dotknęła nas pandemia koronawirusa. Profesjonalna opieka jest dziś na wagę złota. Z myślą o przyszłości powstała oferta studiów pielęgniarskich na Kolegium Nauk Medycznych w Toruniu, filii Wyższej Szkoły Gospodarki.

Statystyki pokazują, że na rynku medycznym rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształcone osoby. Jak wynika z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, liczba pielęgniarek z wyższym wykształceniem rośnie z roku na rok. Rośnie jednocześnie liczba magistrów pielęgniarstwa. Specjaliści i specjalistki z tej dziedziny chcą się rozwijać i podwyższać swoje kwalifikacje.

Kierunek ten skierowany jest do osób, które interesują się biologią, humanizmem oraz pomocą innym ludziom – mówi Beata Świerczyńska, dziekan ds. Pielęgniarstwa w WSG. – Studia pielęgniarskie mają charakter praktyczny. W dużej mierze godziny dydaktyczne są poświęcone na praktyki w placówkach medycznych. W pierwszych dwóch semestrach skupiamy się też na wiedzy teoretycznej, która również jest niezbędna do wykonywania swoich obowiązków. Zdobyta wiedza może się okazać niezwykle cenna w życiu codziennym, w pomocy naszym najbliższym. Ważne jest również to, że dajemy możliwość zdobycia zawodu pewnego. Studenci mają bardzo duże możliwości, gdyż średnia wieku pielęgniarek rośnie. Zazwyczaj na te studia przychodzą osoby tuż po maturze, ale pielęgniarstwo jest też drogą dla tych osób, które mają już określone wykształcenie, ale chcą coś zmienić w swoim życiu, czują potrzebę niesienia pomocy.

Uczelnia otworzyła wydział w Toruniu dwa lata temu, realizuje obecnie projekt „Centrum Symulacji Medycznych”. Jest to miejsce, które umożliwia przygotowanie studentów do sytuacji, które mogą wydarzyć się podczas pracy. Osadzone jest w naturalnym środowisku z salami wysokiej wierności, które urządzono tak jak w szpitalu, umieszczono tam symulatory i trenażery. Tam właśnie student zdobywa wiadomości, które mogą być przydatne na terenie szpitali i przychodni. Korzystają oni w ramach projektów innowacyjnego pielęgniarstwa także z okularów VR (wirtualna rzeczywistość), dzięki którym w sposób bardzo realistyczny mogą się uczyć anatomii. Dla studentów jest to świetna zabawa.

W ramach kierunku mamy nauki podstawowe na przykład z zakresu anatomii, nauki społeczne oraz zajęcia praktyczne – wyjaśnia dziekan Świerczyńska. – Student zna funkcje i budowę organizmu, jest w stanie określić uwarunkowania funkcjonowania zdrowego i chorego, poznaje działanie opieki zdrowotnej w Polsce i Europie, poznaje zasady profilaktyki, i co bardzo ważne, zapoznaje się z etycznymi i prawnymi uwarunkowaniami wykonywania zawodu pielęgniarza. Potrafi udzielać pierwszej pomocy, podejmować działania ratownicze, rozpoznać problemy zdrowotne, samodzielnie organizować i sprawować opiekę pielęgniarską nad chorym i niepełnosprawnym, wykorzystując aktualną wiedzę medyczną. Współpracuje z rodziną czy też opiekunami pacjenta. Umie też prowadzić badania i postawić diagnozę pielęgniarską, jak i też wystawić receptę. To wszystko będzie potrafił absolwent tego kierunku.

Przed absolwentami stają szerokie możliwości zawodowe, po ukończeniu studiów pielęgniarskich to praca stuka do ich drzwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *