Pieniądze na pomoc Ukrainie. Rada Miasta zmienia budżet

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Prawie 9 mln zł – środki w takiej wysokości wpisano do uchwały budżetowej miasta. Zostaną one przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Decyzję o przekazaniu tych pieniędzy podjęła Rada Miasta na ostatnim posiedzeniu 14 kwietnia.

Dokładna kwota, jaką wyasygnowano, to 8 955 914 zł. W dużej mierze jest to kwota, którą miasto otrzyma za pośrednictwem wojewody kujawsko-pomorskiego.

Jest to wsparcie ze środków budżetu państwa, służące utrzymaniu uchodźców w ciągu trzech miesięcy w Toruniu – mówi prezydent Michał Zaleski.

Z tych pieniędzy pokryta zostanie wypłata świadczeń 40 zł dla osób i podmiotów, którzy przyjmują uchodźców pod swój dach, wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla każdego uchodźcy oraz świadczenia rodzinne. Te środki zostaną także przeznaczone na usługi fotograficzne konieczne przy procedurze nadawania numerów PESEL. Zgodnie z uchwałą Fundusz Pomocy stanowi największą część wszystkich środków. Zmiany w budżecie poparli wszyscy radni obecni na posiedzeniu.

Nie jest to jedyna decyzja toruńskiej Rady Miasta w związku z wciąż napiętą sytuacją za naszą wschodnią granicą. Podjęto również uchwałę o pomocy Łuckowi – miastu partnerskiemu Torunia od 2008 r. Zakłada ona udzielenie wsparcia np. poprzez organizację zbiórek oraz zakup i transport produktów, na które przedstawiciele ukraińskiego miasta zgłaszają zapotrzebowanie. Ustalono również, że limit środków, jakie można przeznaczyć na ten cel, to 200 tys. zł. Połowa tej kwoty to pieniądze miasta, druga połowa natomiast to darowizny, które wpłynęły w celu pomocy Ukrainie. Około 97 tys. zł stanowi dar z Getyngi, innego miasta partnerskiego Torunia.

Getynga przekazała Toruniowi łącznie 35 tys. euro na konto darowizn z zaznaczeniem, że 20 tys. euro ma zostać przekazane właśnie na pomoc dla Łucka – wyjaśnia Aneta Pietrzak, skarbnik miasta.

Dotychczas wykorzystano ponad 60 tys. zł. Pieniądze te przeznaczono na zakup m.in. karimat, śpiworów, noszy, latarek, apteczek z wyposażeniem. Trafiły one do transportów darów, jakie dotychczas zrealizowano. W czwartek 14 kwietnia do Łucka wyruszyła czwarta transza pomocy. Mieszkańcy tego partnerskiego miasta otrzymali agregaty prądotwórcze i przenośne prysznice.

O tym, jakie formy pomocy Toruń może świadczyć uchodźcom przybyłym z Ukrainy, mówi kolejna podjęta przez radnych uchwała. Wyszczególniono w niej wsparcie żywnościowe, pomoc rzeczową, usługi komunalne czy też wsparcie w procesie adaptacji, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Jako bardziej skonkretyzowane działanie wymieniono dokonywanie tłumaczeń w celu prawidłowej realizacji usług publicznych.

Rada Miasta ustaliła, że realizowanie tych zadań potrwa do końca bieżącego roku, zaś środki zagospodarowane na ten cel wyniosą 1 006 000 zł. W tym przypadku radni również zadecydowali jednomyślnie.

Rozpoczęły się wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.

14 kwietnia zrealizowaliśmy pierwsze wypłaty świadczenia na łączną kwotę 489 900 zł dla 1633 osób – mówi Joanna Poremska, dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Natomiast pierwsza wypłata zasiłków rodzinnych dla rodzin z Ukrainy planowana jest w dniach 27-28 kwietnia.

Tagged

1 thought on “Pieniądze na pomoc Ukrainie. Rada Miasta zmienia budżet

  1. Rozumiem, że ukraiński prezydent, ukraiński rząd, ukraiński ambasador w Polsce,
    nic- żadnych pieniędzy nie dali Toruniowi dla dzieci i ich matek z Ukrainy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.